الیت پلاس
فیلتر براساس قیمت:
دسته‌های محصولات
فیلتر بر اساس کشور سازنده
فیلتر بر اساس ابعاد
فیلتر بر اساس کاربری

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 901

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

901, 902, 903, 904

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

دودی, طلایی, طوسی

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 902

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

901, 902, 903, 904

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

کرم

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 903

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

901, 902, 903, 904

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

کرم, طلایی

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 904

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

901, 902, 903, 904

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

کرم

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 905

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

905, 907, 909, 910, 911, 912

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

طوسی

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 906

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

906, 908

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

ساده, مدرن

براساس رنگ

کرم, طوسی

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 907

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

905, 907, 909, 910, 911, 912

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

طوسی

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 908

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

906, 908

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

ساده, مدرن

براساس رنگ

کرم, طوسی

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 909

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

905, 907, 909, 910, 911, 912

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

دودی, طوسی

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 910

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

905, 907, 909, 910, 911, 912

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

کرم

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 911

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

905, 907, 909, 910, 911, 912

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

کرم

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 912

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

905, 907, 909, 910, 911, 912

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

طوسی

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 913

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

913, 914, 915, 916, 917

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

سرمه ای

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 914

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

913, 914, 915, 916, 917

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

نارنجی

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 915

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

913, 914, 915, 916, 917

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

کرم

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 916

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

913, 914, 915, 916, 917

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

کرم

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 917

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

913, 914, 915, 916, 917

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

طوسی

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 918

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

918, 919, 921, 922, 923, 924, e920

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

طلایی, قرمز

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 919

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

918, 919, 921, 922, 923, 924, e920

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

آبی

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 920

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

918, 919, 921, 922, 923, 924, e920

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

کرم

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 921

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

918, 919, 921, 922, 923, 924, e920

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

کرم

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 922

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

918, 919, 921, 922, 923, 924, e920

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

آبی, طوسی

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 923

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

918, 919, 921, 922, 923, 924, e920

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

کرم

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 924

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

918, 919, 921, 922, 923, 924, e920

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

کرم, طوسی

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 925

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

925, 926, 927, 928, 929, e930

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

سرمه ای, مشکی

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 926

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

925, 926, 927, 928, 929, e930

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

آبی

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 927

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

925, 926, 927, 928, 929, e930

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

کرم

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 928

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

925, 926, 927, 928, 929, e930

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

قرمز, نارنجی

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 929

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

925, 926, 927, 928, 929, e930

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

کرم, طوسی

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 930

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

925, 926, 927, 928, 929, e930

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

کرم

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 931

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

931, 932, 933, 934

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

آجر, مدرن

براساس رنگ

طوسی

کاغذ دیواری الیت پلاس ( Elite ) برند کارن کد 932

موجود در انبار

تومانرول
برند

کد رنگ

931, 932, 933, 934

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

آجر, مدرن

براساس رنگ

کرم

نمایش 1–32 از 60 نتیجه

پروژه های اجرا شده