اکسپرینس
فیلتر براساس قیمت:
دسته‌های محصولات
فیلتر بر اساس کشور سازنده
فیلتر بر اساس مقاومت سایشی
فیلتر بر اساس جنس
فیلتر بر اساس شیار
فیلتر بر اساس ابعاد
فیلتر بر اساس ضخامت

پارکت لمینت اکسپرینس (Experience) کد 6000

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کشور

ایران

ابعاد

1020mm*1390mm

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC4

کد رنگ

6000, 6001, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6013, E6011, E6012, E6014

جنس

hdf

براساس رنگ

کرم

برجستگی

ندارد

براساس طرح

چوب

پارکت لمینت اکسپرینس (Experience) کد 6001

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کشور

ایران

ابعاد

1020mm*1390mm

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC4

کد رنگ

6000, 6001, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6013, E6011, E6012, E6014

جنس

hdf

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

خاکستری, سفید

پارکت لمینت اکسپرینس (Experience) کد 6003

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کشور

ایران

ابعاد

1020mm*1390mm

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC4

کد رنگ

6000, 6001, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6013, E6011, E6012, E6014

جنس

hdf

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

خاکستری, مشکی

پارکت لمینت اکسپرینس (Experience) کد 6004

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کشور

ایران

ابعاد

1020mm*1390mm

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC4

کد رنگ

6000, 6001, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6013, E6011, E6012, E6014

جنس

hdf

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

فندقی, قهوه ای

پارکت لمینت اکسپرینس (Experience) کد 6005

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کشور

ایران

ابعاد

1020mm*1390mm

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC4

کد رنگ

6000, 6001, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6013, E6011, E6012, E6014

جنس

hdf

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

ماهاگونی, فندقی

پارکت لمینت اکسپرینس (Experience) کد 6006

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کشور

ایران

ابعاد

1020mm*1390mm

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC4

کد رنگ

6000, 6001, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6013, E6011, E6012, E6014

جنس

hdf

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

سفید

پارکت لمینت اکسپرینس (Experience) کد 6007

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کشور

ایران

ابعاد

1020mm*1390mm

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC4

کد رنگ

6000, 6001, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6013, E6011, E6012, E6014

جنس

hdf

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

سفید

پارکت لمینت اکسپرینس (Experience) کد 6008

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کشور

ایران

ابعاد

1020mm*1390mm

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC4

کد رنگ

6000, 6001, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6013, E6011, E6012, E6014

جنس

hdf

براساس رنگ

کرم

برجستگی

ندارد

براساس طرح

چوب

پارکت لمینت اکسپرینس (Experience) کد 6009

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کشور

ایران

ابعاد

1020mm*1390mm

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC4

کد رنگ

6000, 6001, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6013, E6011, E6012, E6014

جنس

hdf

براساس رنگ

کرم

برجستگی

ندارد

براساس طرح

چوب

پارکت لمینت اکسپرینس (Experience) کد 6010

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کشور

ایران

ابعاد

1020mm*1390mm

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC4

کد رنگ

6000, 6001, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6013, E6011, E6012, E6014

جنس

hdf

براساس رنگ

قهوه ای

برجستگی

ندارد

براساس طرح

چوب

پارکت لمینت اکسپرینس (Experience) کد 6011

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کشور

ایران

ابعاد

1020mm*1390mm

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC4

کد رنگ

6000, 6001, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6013, E6011, E6012, E6014

جنس

hdf

براساس رنگ

قهوه ای

برجستگی

ندارد

براساس طرح

چوب

پارکت لمینت اکسپرینس (Experience) کد 6012

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کشور

ایران

ابعاد

1020mm*1390mm

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC4

کد رنگ

6000, 6001, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6013, E6011, E6012, E6014

جنس

hdf

براساس رنگ

ماهاگونی, قهوه ای

برجستگی

ندارد

براساس طرح

چوب

پارکت لمینت اکسپرینس (Experience) کد 6013

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کشور

ایران

ابعاد

1020mm*1390mm

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC4

کد رنگ

6000, 6001, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6013, E6011, E6012, E6014

جنس

hdf

براساس رنگ

فندقی, قهوه ای

برجستگی

ندارد

براساس طرح

چوب

پارکت لمینت اکسپرینس (Experience) کد 6014

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کشور

ایران

ابعاد

1020mm*1390mm

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC4

کد رنگ

6000, 6001, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6013, E6011, E6012, E6014

جنس

hdf

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

خاکستری

نمایش دادن همه 14 نتیجه

پروژه های اجرا شده