پارکت لمینت آرتا
فیلتر براساس قیمت:
دسته‌های محصولات
فیلتر بر اساس برند
فیلتر بر اساس کشور سازنده
فیلتر بر اساس مقاومت سایشی
فیلتر بر اساس جنس
فیلتر بر اساس رنگ
فیلتر بر اساس برجستگی
فیلتر بر اساس شیار
فیلتر بر اساس ابعاد
فیلتر بر اساس ضخامت

پارکت لمینت آرتا (ARTA) کد 780

موجود در انبار

383,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

780, 785, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت آرتا (ARTA) کد 785

موجود در انبار

383,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

780, 785, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت آرتا (ARTA) کد 825

موجود در انبار

383,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

780, 785, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

براساس رنگ

برجستگی

ندارد

براساس طرح

شیار

ندارد

پارکت لمینت آرتا (ARTA) کد 835

موجود در انبار

383,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

780, 785, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

براساس رنگ

برجستگی

ندارد

براساس طرح

شیار

ندارد

پارکت لمینت آرتا (ARTA) کد 845

موجود در انبار

383,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

780, 785, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت آرتا (ARTA) کد 855

موجود در انبار

383,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

780, 785, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت آرتا (ARTA) کد 865

موجود در انبار

383,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

780, 785, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت آرتا (ARTA) کد 830

موجود در انبار

383,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

780, 785, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت امباس آرتا (EMBOSS) کد 950

موجود در انبار

548,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*244mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC5

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

برجستگی

دارد

براساس رنگ

پارکت لمینت آرتا (ARTA) کد 840

موجود در انبار

383,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

780, 785, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت آرتا (ARTA) کد 850

موجود در انبار

383,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

780, 785, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت امباس آرتا (EMBOSS) کد 951

موجود در انبار

548,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*244mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC5

جنس

براساس رنگ

برجستگی

دارد

براساس طرح

شیار

ندارد

پارکت لمینت آرتا (ARTA) کد 860

موجود در انبار

383,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

780, 785, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

براساس رنگ

برجستگی

ندارد

براساس طرح

شیار

ندارد

پارکت لمینت امباس آرتا (EMBOSS) کد 952

موجود در انبار

548,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*244mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC5

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

برجستگی

دارد

براساس رنگ

پارکت لمینت آرتا (ARTA) کد 870

موجود در انبار

383,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

780, 785, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت امباس آرتا (EMBOSS) کد 953

موجود در انبار

548,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*244mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC5

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

برجستگی

دارد

براساس رنگ

پارکت لمینت آرتا (ARTA) کد 875

موجود در انبار

383,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

780, 785, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت امباس آرتا (EMBOSS) کد 954

موجود در انبار

548,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*244mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC5

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

برجستگی

دارد

براساس رنگ

پارکت لمینت امباس آرتا (EMBOSS) کد 956

موجود در انبار

548,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*244mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC5

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

برجستگی

دارد

براساس رنگ

پارکت لمینت امباس آرتا (EMBOSS) کد 955

موجود در انبار

548,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*244mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC5

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

برجستگی

دارد

براساس رنگ

پارکت لمینت امباس آرتا (EMBOSS) کد 957

موجود در انبار

548,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*244mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC5

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

برجستگی

دارد

براساس رنگ

نمایش دادن همه 21 نتیجه

پارکت لمینت آرتا از جمله لمینت های موجود در بازار کفپوش های داخلی ست که حجم زیادی از فروش را به خود اختصاص داده است. با وجود آنکه قیمت پارکت لمینت آرتا خیلی پایین نیست اما این محصول همواره از پر فروش ترین و پرطرفدارترین انواع کفپوش در ایران بوده که به علت کیفیت بالا حتی به خارج از کشور هم فرستاده میشود. لمینت آرتا هم دارای ویژگی های ظاهری بی نظیر می باشد و هم به لحاظ کیفیت همواره در میان برندهای برتر پارکت لمینت در بازار مطرح بوده است. با توجه به اهمیت و محبوبیت این محصول در ادامه شما عزیزان را با تاریخچه پیدایش و ویژگی ها و نحوه خرید آن آشنا میکنیم. از جمله نمایندگی لمینت آرتا می توان به شرکت دکورچوب اشاره کرد که البته این محصول توسط نمایندگان رسمی و غیررسمی دیگر نیز به فروش می رسد.

تاریخچه پارکت لمینت آرتا

گروه صنعتی آرتا با دارا بودن سابقه ای بالغ بر 40 سال توانسته در زمینه تولید اقلام دکوراسیون داخلی گام های بزرگی را بردارد و درواقع می توان این شرکت را در بسیاری از زمینه ها در این صنعت پیشرو دانست. شرکت آرتا از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات سلولوزی محسوب می شود که فعالیت های تولیدی خود را با تولید آن آغاز کرده است. سپس این شرکت فعالیت های خود را در زمینه تولید ورق های MDF و HDF نیز گسترش داد. ورقه های تولیدی HDF  تولید شده توسط این شرکت زمینه های تولید محصول اصلی که همان پارکت ارتا می باشد را فرآهم کرد. درواقع اصلی ترین لایه پارکت لمینت همان لایه مرکزی یا HDF است که با لایه های محافظ رویه و زیرین پوشیده می شود و تولید HDF آرتا به منزله تولید بخش بزرگی از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید پارکت لمینت است.

شرکت و گروه صنعتی آرتا با تولید محصولات با کیفیت خود مطابق با آخرین تکنولوژی روز اروپا و دسترسی آسان مردم برای خرید توانسته کار خود را به خوبی پیش ببرد؛ لذا تصمیم گرفته شد با توجه به نیاز بازار و سلیقه مردم ایران که بیشتر به رنگ های تیره تمایل دارند اقدام به تولید پارکت های به خصوصی نماید تا ضمن ایجاد اشتغال زایی در کشورمان، در تولید این محصول نیز به خودکفایی دست پیدا کنیم بر همین اساس با سرمایه گذاری عظیم با نام  برند آرتا کلیک وارد این عرصه شد.

مشخصات فنی پارکت لمینت آرتا

تولید پارکت لمینت آرتا را می توان یک تولید انقلابی در نظر بگیریم؛ به طوری که ورود آن به بازار، تغییر و تحولات بسیاری را ایجاد کرد؛ چرا که شما می توانید این محصول را در مدل های گوناگون تهیه و به راحتی در محیط مورد نظر خود نصب کنید، از طرفی پارکت آرتا نسبت به دیگر انواع لمینت ها که در بازار موجود است تفاوت هایی دارد و درواقع به همین دلیل است که خرید آن به بسیاری از افرادیکه به دنبال تغییر کفپوش منزل خود هستند پیشنهاد می شود. اما چرا خرید لمینت آرتا توصیه می شود و اصلاً چرا باید پارکت آرتا را تهیه کرد؟

پارکت لمینت آرتا دارای ساختار لایه ای می باشد و به همین دلیل از مقاومت و طول عمر بالایی برخوردار است. این لمینت دارای 4 لایه اصلی می باشد که به ترتیب از بالا به پایین شامل لایه اورلی، لایه پرینت، لایه مغزی و لایه بالانس می باشد. این لایه ها را به احتمال زیاد در سایر لمینت های موجود در بازار نیز می توانید بیابید اما این لایه ها در پارکت لمینت آرتا از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار هستند و به همین دلیل انتظار می رود تا سال های سال بدون تغییر شکل باقی بمانند.

اولین لایه پارکت لمینت همان لایه اورلی است که مقاومت سایشی پارکت لمینت را تضمین می کند. لایه اورلی یک لایه بی رنگ است که برای افراد معمولی قابل تشخیص نیست. به همین دلیل برای سنجش کیفیت این لایه از استانداردی به نام AC که مخفف عبارت انگلیسی ABRASION CLASS است استفاده می شود. در کنار این عبارت یک عدد تک رقمی قرار می گیرد که هر چه این عدد بزرگتر باشد نشان دهنده مقاومت سایشی بیشتر این محصول در برابر خط و خش است. به طور کلی لمینت ها را می توان براساس مقاومت سایشی در یکی از 6 گروه AC1، AC2، AC3، AC4، AC5 و AC6 قرار داد. البته لمینت هایی را که بیشتر در بازار مشاهده می کنید دارای مقاومت سایشی AC3 یا AC4 هستند و موارد دیگر دارای کاربردهای خاص هستند. لمینت هایی را که دارای مقاومت سایشی AC3 هستند مخصوص فضاهای کم تردد و لمینت های AC4 مخصوص فضاهای پرتدد اداری و یا مسکونی می باشد. پارکت لمینت آرتا دارای مقاومت سایشی AC4 است و به همین دلیل استفاده از آن را در بسیاری از موارد توصیه می کنیم.

لایه بعدی لمینت آرتا لایه پرینت می باشد. در پارکت آرتا این لایه یک لایه کاغذی ست که دارای طرحی مشابه با چوب های طبیعی می باشد. به همین دلیل این لمینت بشدت شبیه به پارکت های تمام چوب است و اغلب با آن اشتباه گرفته می شود. در این سری از کد رنگ پارکت آرتا این لایه غالباً به رنگ تیره است اما می توان رنگ های طوسی و کرم را در بین کد رنگ های تیره نیز مشاهده کرد. این لایه بین لایه اورلی و لایه مغزی پرس شده و پس از پرس کاری امکان تفکیک آن وجود نخواهد داشت.

لایه مهم بعدی که در حقیقت همان لایه ایست که بدون آن امکان ساخت پارکت لمینت آرتا وجود ندارد لایه مغزی یا همان HDF است. این لایه در پارکت آرتا تشکیل شده از فیبر با چگالی بالا می باشد. هرچه میزان چگالی این لایه بالا باشد دوام لمینت نیز بالاتر خواهد بود. اگرچه بالا بودن چگالی و درحالت کلی کیفیت این لایه نقش مهمی در دوام و کیفیت آن دارد اما متناسب با افزایش کیفیت آن قیمت لمینت ارتا نیز افزایش می یابد. به همین دلیل قیمت پارکت آرتا در طیف محصولات با قیمت متوسط رو به بالا قرار می گیرد.

لایه بالانس پارکت لمینت پایین ترین لایه پارکت آرتا را تشکیل می دهد که روی کف قرار می گیرد. وجود لایه بالانس از طرفی مانع از ورود رطوبت به لایه های مرکزی لمینت می شود از سویی دیگر با افزایش ضخامت و انعطاف پذیری محصول امکان آسیب دیدگی های سطحی لمینت را به شدت کاهش می دهد. اگرچه همواره توصیه می شود پیش از نصب لمینت ارتا از فوم سایلنت با ضخامت مناسب استفاده شود.

از دیگر مزیت های لمینت های آرتا می توان به این موضوع اشاره کرد که می توان لمینت آرتا را برخلاف بسیاری از لمینت ها می توان به صورت افقی نصب کرد. البته باید متذکر شد که نصب محصول نیز به دو شکل انجام می شود که به آن ها اشاره خواهیم داشت تا از این موضوع نیز مطلع شوید. همچنین می توان از این محصول علاوه بر کفپوش به عنوان دیوارپوش نیز استفاده کرد.

ویژگی های پارکت لمینت آرتا

 • مقاوم در برابر خراشیدگی اجسام نوک تیز و سایش
 • مقاوم در برابر حرارت و آتش غير مستقیم (خاکستر سیگار)
 • مقاوم در برابر اسیدهای خانگی همچون سفید کننده ها
 • مقاوم در برابر اشعه UV خورشید
 • HDF با چگالی بالا مقاوم در برابر فشار زیاد با استاندارد E1 اروپا و کلاس 31
 • گارانتی این محصول به مدت 10 سال می باشد
 • در رنگ های متنوع
 • مقاومت سایشی: AC4
 • ساخت کشور: ایران/تحت لیسانس بلژیک

ابعاد و سایز پارکت لمینت آرتا

 • طول هر تایل 129 سانتی متر
 • عرض هر تایل 19 سانتی متر
 • ضخامت ان 8 میلی متر
 • تعداد تایل در هر بسته 8 عدد
 • هر بسته 1.96 متر مربع
 • هر پالت 117.60 متر مربع
 • تعداد بسته در هر پالت 60 بسته

نمایندگی لمینت آرتا

برای خرید لمینت آرتا می توانید به نمایندگی های رسمی این شرکت در شهرهای مختلف مراجعه کنید. شما میتوانید این محصول را برای استفاده به سبد خرید خود اضافه کنید؛ همچنین اعطای نمایندگی این محصول در شرکت دکورچوب به سایر استان های کشور نیز اهدا میشود، از این رو در ادامه لیست شهر هایی که به عنوان نماینده این محصول مشغول به فعالیت هستند را برایتان لیست کرده ایم، برای دریافت نمایندگی از شرکت دکورچوب با ما تماس بگیرید:

 • نمایندگی پارکت آرتا در اردبیل
 • نمایندگی پارکت آرتا در تهران
 • نمایندگی پارکت آرتا در تبریز
 • نمایندگی پارکت آرتا در اصفهان

کاتالوگ رنگ بندی پارکت لمینت آرتا

لازم است بدانید که در بین تمام مدل های این محصول پارکت ارتا کد ۸۷۰ و لمینت ارتا کد ۷۵۵ جزو پرفروش ترین ها و پر طرفدارترین ها هستند، پارکت های آرتا به دلیل بهره مندی از تنوع طرح و رنگ مناسب علاوه بر منازل مسکونی در اماکن تجاری و نمایشگاهی با استقبال خوبی روبرو شده اند، در واقع می توان گفت این محصول با تنوع رنگ و طرح خود توانسته بخش بزرگی از بازار را در اختیار داشته باشد، رنگ بندی پارکت ها به طور کلی در دو گروه جای می گیرد:

 • طرح چوب
 • طرح سنتی
 • طرح شلوغ
 • طرح با رنگ های سرد و گرم
 • طرح های مدرن
 • طرح سنگ

مزایای استفاده از پارکت آرتا

این محصول به عنوان لمینتی با کیفیت، دارای خصوصیات و ویژگی های منحصر به فردی ست که در پارکت های میان رده به ندرت دیده می شود به همین دلیل در این بخش به طور جزئی تر به بررسی تک تک این مزیت ها خواهیم پرداخت.

 • مقاومت بالا  در برابر آب
 • مقاوم در برابر خراشیدگی های محیطی
 • قابلیت شستشو و ضد باکتری
 • مقاوم  در برابر حرارت و اشتعال
 • مقاومت سایشی
 • کلیک های چهار طرفه در پارکت ارتا
 • کشش یکنواخت
 • قابلیت انتقال گرما از کف

یکی از ویژگی های مهم محصولات برند آرتا قابلیت انتقال گرما از کف در منازلی ست که از سیستم گرمایش از کف استفاده می کنند، برخی از پارکت ها فاقد این ویژگی هستند و در صورتیکه به اشتباه در این فضا ها به کار گرفته شوند دچار آسیب می شوند؛ همچنین، محصول پارکت ضمن انتقال خوب گرما از خروج گرما از کف نیز جلوگیری می کند و می توان گفت عایق گرمای داخل فضا محسوب می شود.

سیستم برتر آرتا کلیک

یکی دیگر از ویژگی های مهم این لمینت دارا بودن سیستم آرتا کلیک است، ترکیب این دو سیستم مختلف نصب، سیستم را به بهترین مدل خود در بین رقیبان تبدیل کرده است و مزایای بیشتری را هم برای شما در بر خواهد داشت.

 • بسیار مقاوم: پانل ها همیشه محکم به یکدیگر متصل باقی خواهد ماند، چون الوارها که با استفاده از لبه های سیب دار به طور دائم به یکدیگر پرس شده اند برای یک عمر به همان صورت اولیه باقی مانده و ظاهری زیبا و متفاوت به کف اتاق شما می بخشد.
 • کشش به طور مناسب توزیع می شود چوب لبه پایین دارای شیار به شکل U می باشد، همچنین هنگام نصب افقی که لبه به پایین فشار داده می شود، به اتصال صدمه وارد نمی کند، این کار، داشتن پارکتی زیبا را برای شما تضمین می کند، این امر بدیهی به نظر می آید اما ممکن است در مورد سیستم های دیگر اینگونه نباشد.
 • بدون بازتاب: چون زبانه کنگره دار و شیار دار از مواد مشابه مانند الوارهای پارکت ساخته شده اند، مواد استفاده شده در برابر تغییرات درجه حرارت جهت انبساط به طور یکسان عمل خواهد کرد.

یک سیستم با دو روش نصب، یک راه حل انقلابی

پارکت لمینت خود را می توانید با استفاده از سیستم برتر آرتا کلیک در کوتاه ترین زمان و به سادگی در هر مکانی نصب کنید؛ بر خلاف سیستم های دیگر، پانل ها را می توانید به صورت افقی نیز به یکدیگر متصل کنید؛ ممکن است این کار هنگام نصب آخرین ردیف پانل یا در محلی که چرخاندن پانل ها سخت یا غیر ممکن است، ضروری باشد. (زیر قاب درب ها و یا وسایل حرارتی)

 بچرخانید و کلیک کنید

با توجه به توضیحات داده شده میتوانید خیلی ساده قطعات پارکت آرتا را با زاویه 35 الی 45 درجه کلیک کرده و به هم نصب کنید؛ مزایای این کار سریع تر از سایر سیستم هاست که فقط می توان پانل ها را کشویی و یا با چکش و قطعه ضربه زن نصب کرد؛ بعلاوه، پانل های پارکت لمینت آرتا صدمه نمی زنیم.

اتصال به صورت افقی

پانل ها را در مکان هایی که دسترسی به آنان مشکل است قرار داده و آنها را یکی بعد از دیگری با استفاده از چکش یا قطعه ضربه زن یا اهرم در یکدیگر جا بزنید؛ کارآمد، ساده و همچنین تا آخرین الوار با این کار می توانیم یک کف کامل و عالی داشته باشید.

پارکت لمینت آرتا؛ انتخابی برای خوب زیستن

هنگام خرید محصول کفپوش مورد نظر خود باید دقت داشت که پارکت انتخابی دارای استاندارد بوده و سرطان زا نباشد؛ بر همین اساس پارکت لمینت آرتا کلیک در جهت حفظ سلامتی مشتریان خود اخذ استانداردهای سلامتی را بر خود واجب دانسته تا سلامت جسم و روح آنان را تضمین نماید؛ پارکت ارتا کلیک با ارائه طیف وسیعی از طرح های پارکت لمینت استاندارد، انتخابی مطمئن را جهت شما فراهم می سازد.

ما از مشتریان خود یاد گرفته ایم بعد از کیفیت، رنگ مهمترین معیار برای انتخاب پارکت است پس پارکت را از تیره تا روشن و با طرح های چوبی ارائه داده ایم؛ تنوع طرح های چوبی بسیار وسیع و گوناگون است از چوب های مناطق گرمسیری گرفته تا مناطق سردسیر، از تایگا با طرح چوب راش گرفته تا مناطق جنگلی با انواع طرح های چوب، که این امکان را می دهد تا خریدار برای هر نوع فضای داخلی پارکت مناسب آن را انتخاب نماید.

مراحل راه اندازی و نصب پارکت آرتا

نحوه طراحی کلیک های به کار رفته در کفپوش لمینت آرتا طوری ساخته شده که می توان آن را به سادگی در محل دلخواه نصب کنید، تفاوتی که بین نصب و راه اندازی پارکت لمینت آرتا و برخی دیگر از پارکت ها وجود دارد این است که نیازی به انجام ضربات برای اتصال پارکت ها نیست. در واقع عدم ضربه به پارکت حین نصب منجر به سالم ماندن پارکت می شود.

علاوه بر این، سیستم کلیک ها در پارکت لمینت ARTA طوری طراحی شده است که پس از اتصال کلیک ها به یکدیگر دو لمینت به صورت همیشگی در یکدیگر پرس خواهند شد و از این رو زیبایی خود را تا مدت های زیادی حفظ می کند.

شیوه اول برای نصب

اولین شیوه که می توان برای نصب پارکت آرتا در نظر گرفت، این است که شما قطعات پارکت را با زاویه 35 تا 45 کنار یکدیگر قرار دهید، دقت داشته باشید که این شیوه از نصب مزیت های بسیاری را به همراه دارد که می توان به سرعت نصب بالا و عدم آسیب دیدگی پارکت در هنگام نصب اشاره کرد.

شیوه دوم برای نصب

شیوه دوم برای نصب استفاده از پانل ها به صورت افقی است، این شیوه از نصب برای محیط هایی که دسترسی به آن ها سخت به نظر می رسد، مناسب خواهد بود، شیوه نصب به این طریق بوده که قطعات پارکت با استفاده از چکش یا یک اهرم دیگر در محل مورد نظر نصب می شود، همچنین باید اشاره داشت که این شیوه از نصب، کارآمد و ساده تر خواهد بود و می توانید از طریق این شیوه یک محیط را به طور کامل و در کیفیت بالا پارکت کنید.

در رابطه با شرایط نصب، دو مورد از شیوه هایی که در اکثر مواقع مورد استفاده قرار می گیرد را در اختیارتان قرار دادیم. حال تصمیم داریم به برخی از نکات و شرایط مهم دیگر توجه داشته باشیم، برای مثال باید متذکر شد که پارکت آرتا قابلیت نصب بر روی محیطی که متشکل از شیار است را نیز دارد و شما می توانید به راحتی و بدون نیاز به چسب، از این پارکت برای محیط مورد نظر خود استفاده کنید.

همچنین موضوع دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که شما می توانید انواع مختلف ین محصول را در بسیاری از سطوح مانند سرامیک، موزاییک، سنگ و سیمان نصب کنید. البته در کنار تمام این موارد، موضوع دیگری نیز وجود دارد؛ و آن این است که شما می توانید پارکت ها در صورت نیاز جدا سازید و در یک محیط دیگر به استفاده از آن ها بپردازید.

بررسی انواع رنگ بندی و مدل های پارکت لمینت آرتا

پارکت آرتا از جمله پارکت و کفپوش هایی به حساب می آید که در انواع گوناگون به تولید رسیده است، آشنایی شما با مدل ها پارکت لمینت و رنگ بندی آن ها به شما این اجازه را می دهد که انتخاب بهتر و مناسب تری داشته باشید؛ چرا که پارکت آرتا از تنوع و رنگ بندی بالایی برخوردار است.

همچنین این شرکت پارکت هایی را نیز طراحی کرده که می توانید از آن ها در محیط های کاری و تجاری نیز استفاده کنید، برای مثال شما می توانید از پارکت هایی که رنگ روشن دارند، در یک محیط به نسبت کوچک استفاده کنید یا از رنگ هایی چون کرم در بخش هایی که پر نور و روشن هستند، بهره ببرید.

ویژگی ها و مزیت های منحصر به فرد لمینت آرتا

شرکت آرتا برای تهیه و تولید پارکت لمینت های برند خود، تدابیری را انجام داده است تا محصول آن به عنوان یک محصول با کیفیت شناخته شود و به راحتی میتوان گفت جزو بهترین پارکت لمینت های ایرانی است. یکی از این اقدامات را می توان استفاده از پارافین بر روی تایل های پارکت در نظر گرفت. دقت داشته باشید که استفاده از پارافین، مانع از نفوذ آب و آسیب دیدگی پارکت می شود.

مزیت دیگری نیز برای خرید پارکت لمینت در نظر گرفته شده که می توان به ورق پلاستیکی استفاده شده بر روی سطح پارکت اشاره کرد، این موضوع سبب می شود که دیگر بر روی پارکت خراش، فرورفتگی و سایش ایجاد نشود. در نتیجه پارکت آرتا شما عمر طولانی تری پیدا خواهد کرد و می توانید از آن استفاده بهتری ببرید.

در رابطه با نظافت پارکت لمینت آرتا نیز باید گفت شرایط آسانی پیش رویتان خواهد بود و دیگری نیازی به استفاده از شوینده های خاص و مخصوص ندارد. همچنین توجه داشته باشید که دیگر نیازی به واکس و ساب زدن پارکت نیست و به سبب آنکه رزین در ساختار آن به کار رفته، دیگر موریانه و حشرات نیز در آن نفوذ نخواهد کرد.

معایب پارکت لمینت آرتا

دقت داشته باشید که هر چیز خوب و با کیفیتی، معایب هم دارد که پارکت آرتا نیز از چنین موضوعی مستثنی نیست و برای آن معایبی نیز در گرفته شده است، از جمله این معایب می توان به این موضوع اشاره داشت که امکان قرار دادن اشیا سنگین بر روی این پارکت وجود ندارد؛ چرا که این موضوع می تواند موجب شکستن و آسیب دیدن پارکت شود و خسارت های بسیاری را برای شما به وجود آورد. بنابراین اگر قصد خرید لمینت آرتا را دارید باید بدانید که نمی توان روی آن لوازم سنگین قرار داد.

پارکت آرتا قیمت

تا این قسمت از متن در رابطه با مزیت و ویژگی های پارکت آرتا اطلاعاتی را در اختیار تان قرار دادیم اما الان قصد داریم قیمت لمینت آرتا را با قیمت دیگر پارکت لمینت های ایرانی مقایسه کنیم، و متوجه شدیم که این محصول کیفیت و زیبایی لازم را دارد و متناسب با این موضوع از قیمت مناسبی برخوردار است؛ به طوری که شما باید برای تهیه محصولات آرتا، هزینه به نسب کمتری را در مقایسه با خرید دیگر انواع پارکت بپردازید. البته قیمت پارکت ارتا می تواند به دلیل نوسانات بازار متغیر باشد.

دقت داشته باشید که امروزه بازار مربوط به هزینه ها ثبات ندارد و از همین جهت نمیتوان قیمت دقیق و درستی را بیان کرد؛ اما در کل نباید در رابطه با هزینه و قیمت خرید این محصول نگران بود، زیرا بررسی و تدابیر لازم انجام شده و بهترین قیمت پارکت آرتا برای این نوع از کفپوش در نظر گرفته شده است.

نقد و بررسی پارکت امباس آرتا

لمینت امباس تولیدی برند آرتا بدلیل ویژگی های ظاهری متفاوت از سایر محصولات موجود در بازار متمایز است. این ویژگی ها در مقاومت سایشی، شیارهای سطحی و ابعاد منحصر به فرد این محصول خلاصه می شود.

مقاومت سایشی یک پارکت لمینت در حقیقت دوام و ماندگاری آن را در برابر آسیب های سطحی حاصل از برخورد اجسام نوک تیز، رفت و آمدهای مکرر، کشش اجسام روی سطح و بسیاری دیگر از تهدیدهای محیطی را نشان می دهد. در صنعت پارکت لمینت این مقاومت به شکل ترکیب حروف و اعداد نشان داده می شود. بخش حروف شامل AC که مخفف عبارت  Abrasion Class به معنای کلاس فرسایشی است. این عبارت ثابت در کنار عددی که می تواند از 1 تا 5 باشد بر روی لمینت حک می شود. هر قدر عدد بزرگتر باشد مقاومت سایشی نیز افزایش می یابد.

مقاومت سایشی پارکت امباس آرتا AC5 یعنی بالاترین میزان مقاومت سایشی می باشد. این بدان معناست که می توان با خیال راحت از آن در فضاهای پرتردد استفاده کرد. فضاهای پر رفت آمد مثل اداره ها، مراکز تجاری و فرودگاهها به دلیل آمد و شدهای مکرر در معرض شدید فرسایش سطحی قرار دارند. به همین دلیل استفاده از لمینت با کیفیت بالا در آنها ضروری ست. البته به کارگیری این نوع لمینت در فضاهای مسکونی بلامانع است و سبب افزایش طول عمر آن به بیش از آنچه که از آن انتظار می رود می شود.

عرض پارکت امباس آرتا 24.4 سانتی متر می باشد. این درحالیست که پارکت لمینت های موجود در بازار عرضی کمتر از 20 سانتی متر دارند. عرض بالاتر از این جهت که پس از نصب یکپارچه تر به نظر می رسد اهمیت دارد. پارکت لمینت هایی با عرض بالاتر پس از نصب بسیار شکیل تر به نظر می رسند. پارکت لمینت های عریض از ویژگی های بارز سبک دکوراسیون اسکاندیناوی می باشد.

لمینت آرتا امباس دارای برجستگی هایی طبیعی می باشد.به عبارت دیگر لایه رویی لمینت دارای شیارها و برجستگی هایی مشابه با چوب طبیعی می باشد. این برجستگی ها در طبیعی تر به نظر رسیدن پارکت لمینت نقشی اساسی دارند.

قیمت پارکت لمینت آرتا امباس

قیمت پارکت لمینت آرتا امباس به دلیل دارا بودن روکش برجسته بالاتر از انواع ساده و کلاسیک آن می باشد. در حال حاضر قیمت لمینت امباس ارتا به ازای هر متر مربع 240 هزار تومان می باشد. البته قیمت پارکت امباس ارتا با توجه به مزیت هایی که برای آن برشمردیم کاملاً منطقی و چه بسا اقتصادی نیز محسوب می شود.

ویژگی های فنی پارکت آرتا امباس

 • کشور سازنده: ایران
 • استاندارد: يونيلين بلژيک
 • ضخامت: 8 میلی متر
 • تعداد پارکت در هر بسته: 8 عدد
 • مقاومت سایشی: AC5
 • عرض هر تایل: 24.4 سانتی متر
 • طول هر تایل: 129 سانتی متر
 • سطح پوشش هر بسته: 2.518 متر مربع
 • تعداد رنگ: 8 رنگ
 • برجستگی (امباس): دارد
 • ضمانت: 10 ساله

نمایندگی پارکت لمینت آرتا در تهران

شرکت دکورچوب با توجه به و تجربه فعالیت نمایندگی پارکت آرتا در تهران است و شما میتوانید این کفپوش را که جزو بهترین پارکت های ایرانی است را از شرکت دکورچوب تهیه کنید. البته که ما در اکثر شهرهای ایران نمایندگی داریم به طور مثال نمایندگی پارکت آرتا در تبریز نیز هستیم.

راهنمای خرید پارکت لمینت آرتا از شرکت دکورچوب

با توجه به نوسانات ارزی قیمت محصولات پارکت و لمینت در فروشگاه های کشور نیز دستخوش تغییر میشود، از این رو برای کسب اطلاع دقیق تر درباره قیمت خرید این محصول با مشاورین ما در شرکت دکورچوب تماس بگیرید.

به طور کلی میتوان گفت این محصول با ویژگی های مثبتی که در خود جای داده است در زمره پارکت لمینت ارزان یا با قیمت مناسب قرار دارد، در واقع افرادی که به دنبال پارکت خوب هستند و در عین حال توان خرید پارکت لمینت گران و لوکس را ندارند پارکت آرتا بهترین گزینه است. قیمت محصول نیز در حقیقت نشانه کیفیت پایین آن نیست و تولیدکنندگان محصولات برند آرتا ضمن حفظ کیفیت، قیمت را اقتصادی نگه داشته اند، جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید محصول با ما در ارتباط باشید.

پروژه های اجرا شده