پارکت لمینت تکنوفلور
دسته‌های محصولات
فیلتر بر اساس برند
فیلتر بر اساس کشور سازنده
فیلتر بر اساس مقاومت سایشی
فیلتر بر اساس جنس
فیلتر بر اساس رنگ
فیلتر بر اساس برجستگی
فیلتر بر اساس شیار
فیلتر بر اساس ابعاد
فیلتر بر اساس ضخامت

پارکت لمینت تکنوفلور (TECHNO FLOOR) کد 330

موجود در انبار

420,000 تومانمتر
برند

کشور

ایران

ابعاد

1200mm*187mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

کد رنگ

1262, 2309, 2344, 2358, 2363, 2644, 2714, 330, 3406, 3436, 3629, 4572, 5674, 6059, 622, 623

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت تکنوفلور (TECHNO FLOOR) کد 2344

موجود در انبار

420,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1262, 2309, 2344, 2358, 2363, 2644, 2714, 330, 3406, 3436, 3629, 4572, 5674, 6059, 622, 623

کشور

ایران

ابعاد

1200mm*187mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت تکنوفلور (TECHNO FLOOR) کد 2309

موجود در انبار

420,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1262, 2309, 2344, 2358, 2363, 2644, 2714, 330, 3406, 3436, 3629, 4572, 5674, 6059, 622, 623

کشور

ایران

ابعاد

1200mm*187mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت تکنوفلور (TECHNO FLOOR) کد 2358

موجود در انبار

420,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1262, 2309, 2344, 2358, 2363, 2644, 2714, 330, 3406, 3436, 3629, 4572, 5674, 6059, 622, 623

کشور

ایران

ابعاد

1200mm*187mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت تکنوفلور (TECHNO FLOOR) کد 2363

موجود در انبار

420,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1262, 2309, 2344, 2358, 2363, 2644, 2714, 330, 3406, 3436, 3629, 4572, 5674, 6059, 622, 623

کشور

ایران

ابعاد

1200mm*187mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت تکنوفلور (TECHNO FLOOR) کد 2644

موجود در انبار

420,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1262, 2309, 2344, 2358, 2363, 2644, 2714, 330, 3406, 3436, 3629, 4572, 5674, 6059, 622, 623

کشور

ایران

ابعاد

1200mm*187mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت تکنوفلور (TECHNO FLOOR) کد 2714

موجود در انبار

420,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1262, 2309, 2344, 2358, 2363, 2644, 2714, 330, 3406, 3436, 3629, 4572, 5674, 6059, 622, 623

کشور

ایران

ابعاد

1200mm*187mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت تکنوفلور (TECHNO FLOOR) کد 3406

موجود در انبار

420,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1262, 2309, 2344, 2358, 2363, 2644, 2714, 330, 3406, 3436, 3629, 4572, 5674, 6059, 622, 623

کشور

ایران

ابعاد

1200mm*187mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت تکنوفلور (TECHNO FLOOR) کد 3436

موجود در انبار

420,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1262, 2309, 2344, 2358, 2363, 2644, 2714, 330, 3406, 3436, 3629, 4572, 5674, 6059, 622, 623

کشور

ایران

ابعاد

1200mm*187mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت تکنوفلور (TECHNO FLOOR) کد 3629

موجود در انبار

420,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1262, 2309, 2344, 2358, 2363, 2644, 2714, 330, 3406, 3436, 3629, 4572, 5674, 6059, 622, 623

کشور

ایران

ابعاد

1200mm*187mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت تکنوفلور (TECHNO FLOOR) کد 622

موجود در انبار

420,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1262, 2309, 2344, 2358, 2363, 2644, 2714, 330, 3406, 3436, 3629, 4572, 5674, 6059, 622, 623

کشور

ایران

ابعاد

1200mm*187mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت تکنوفلور (TECHNO FLOOR) کد 4572

موجود در انبار

420,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1262, 2309, 2344, 2358, 2363, 2644, 2714, 330, 3406, 3436, 3629, 4572, 5674, 6059, 622, 623

کشور

ایران

ابعاد

1200mm*187mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت تکنوفلور (TECHNO FLOOR) کد 623

موجود در انبار

420,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1262, 2309, 2344, 2358, 2363, 2644, 2714, 330, 3406, 3436, 3629, 4572, 5674, 6059, 622, 623

کشور

ایران

ابعاد

1200mm*187mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت تکنوفلور (TECHNO FLOOR) کد 5674

موجود در انبار

420,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1262, 2309, 2344, 2358, 2363, 2644, 2714, 330, 3406, 3436, 3629, 4572, 5674, 6059, 622, 623

کشور

ایران

ابعاد

1200mm*187mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت تکنوفلور (TECHNO FLOOR) کد 1262

موجود در انبار

420,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1262, 2309, 2344, 2358, 2363, 2644, 2714, 330, 3406, 3436, 3629, 4572, 5674, 6059, 622, 623

کشور

ایران

ابعاد

1200mm*187mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت تکنوفلور (TECHNO FLOOR) کد 6059

موجود در انبار

420,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1262, 2309, 2344, 2358, 2363, 2644, 2714, 330, 3406, 3436, 3629, 4572, 5674, 6059, 622, 623

کشور

ایران

ابعاد

1200mm*187mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

نمایش دادن همه 16 نتیجه

از آنجائیکه واردات پارکت لمینت چند سالی ست که با ممنوعیت مواجه شده است مجالی برای ورود انواع و اقسام برندهای داخلی فرآهم گردیده است. یکی از واحدهایی که در این بین بیش از سایرین خوش درخشیده گروه صنعتی سپاهان می باشد. این واحد صنعتی در اصفهان واقع شده و با برند تجاری تکنو فلور اصفهان اقدام به فعالیت هایی گسترده در این زمینه نموده است. این محصول که آن را با نام پارکت لمینت تکنوفلور می شناسیم و از آنجائیکه قیمت پارکت تکنوفلور بسیار مناسب است از محبوبیت و مقبولیت بالایی برخوردار است.

پارکت لمینت تکنوفلور (TECHNO FLOOR) به همت نیروهای متخصص داخلی و با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا توانسته است محبوبیت قابل توجهی را در بازار داخلی به خود اختصاص دهد. در این راستا و با همت نیروی انسانی مشغول در این واحد صنعتی هر روز شاهد گسترش و بهبود کیفیت این کالا هستیم. به نحوی که رضایت مندی مصرف کنندگان و همچنین گستره مصرف این محصول همواره از رشد صعودی برخوردار بوده است.

البته نمی توان نقش شرکت دکورچوب به عنوان نمایندگی لمینت تکنوفلور (TECHNO FLOOR) را نادیده گرفت. به هر روی فعالیت های گسترده این شرکت در زمینه فروش و بازاریابی و اعطای نمایندگی های فعال به اقصی نقاط ایران در زمینه معرفی ویژگی های پارکت تکنوفلور (TECHNO FLOOR) منجر به شناساندن و گسترش دامنه محبوبیت این محصول شده است. اگر بخواهیم مقیاسی برای کیفیت این محصول داشته باشیم می توانیم آن را همردیف با لمینت ایشیک  AISIK دانست. این پارکت لمینت سال ها به عنوان بهترین لمینت ترک موجود در بازار شناخته می شد. برای خرید لمینت تکنوفلور می توانید هم از طریق شرکت دکورچوب و هم از طریق نمایندگی های فعال این شرکت در سراسر ایران اقدام کنید.

ویژگی های پارکت تکنو فلور (TECHNO FLOOR)

لمینت تکنوفلور دارای ساختار لایه ای می باشد و بررسی ویژگی های آن را با بررسی کیفیت هر یک از لایه های به کار رفته در بدنه آن می سنجند. لایه های به کار رفته در پارکت تکنوفلور (TECHNO FLOOR) به ترتیب از پایین به بالا شامل لایه محافظ تحتانی، لایه مغزی (مرکزی یا HDF)، لایه پرینت و لایه اورلی می باشد. البته مهم ترین لایه هایی که دوام و استحکام لمینت به آنها وابسته است در درجه اول لایه مغزی و سپس لایه اورلی می باشد.با خرید لمینت تکنوفلور می توانید از وجود این لایه و کیفیت آن اطمینان داشته باشید.

لایه مغزی پارکت تکنوفلور (TECHNO FLOOR) از جنس HDF یا همان فیبر با درجه فشردگی بسیار زیاد است. درحقیقت امکان استفاده از فیبر با درجه فشردگی متوسط یا همان MDF نیز وجود دارد و این دو به لحاظ ظاهری بسیار به یکدیگر شبیه می باشند. اما به لحاظ کیفیت و طول عمر تفاوت های عمده ای با هم دارند. اگر MDF جایگزین HDF شود پارکت لمینت بشدت نسبت به ضربه و قرار دادن اجسام سنگین و به طور کلی انواع و اقسام تهدیدهایی که کفپوش در آینده با آنها مواجه خواهد شد آسیب پذیر می شود. خوشبختانه مغزی پارکت تکنوفلور (TECHNO FLOOR) اچ دی اف بوده و به لحاظ کیفیت بسیار مرغوب می باشد. شاید بتوان بخش اعظم قیمت پارکت لمینت تکنوفلور را مربوط به این لایه دانست. درواقع کیفیت این لایه به عنوان مهمترین لایه لمینت تعیین کننده قیمت پارکت لمینت می باشد.

لایه اورلی پارکت لمینت تکنوفلور (TECHNO FLOOR) نیز از بهترین انواع موجود می باشد و به همین دلیل نباید نگران ایجاد خط و خش بر روی لمینت تکنوفلور باشید. وجود این لایه مثل سدی مقاوم از ایجاد خط و خطوط ناشی از جایه جایی اجسام، پاشنه کفش، حیوانات خانگی و انواع و اقسام تهدیدهای سطحی در امان نگه می دارد.

تنوع طرح و رنگ پارکت تکنوفلور (TECHNO FLOOR) یکی دیگر از ویژگی های قابل ذکر در مورد این محصول است. هم اکنون تعداد 16 روکش رنگ از این کالا موجود است که از رنگ های روشن گرفته تا رنگ های تیره را شامل می شود. همچنین تکنوفلور سری جدید از رنگ بندی محصول پارکت لمینت را ارائه کرده است که با نام پارکت لمینت البروس و در رنگبندی زیبایی عرضه شده است. البته قیمت پارکت تکنوفلور سری البروس به دلیل دارا بودن کیفیت بالاتر و تنوع رنگی زیباتر اندکی بالاتر از سری مدرن تکنوفلور است.

ضمانت نامه 15 ساله پارکت تکنوفلور (TECHNO FLOOR)

ضمانت محصولات تکنو فلور (TECHNO FLOOR) شامل تعمیر و جایگزین کردن محصول جدید با بخش های آسیب دیده می باشد. این فرآیند شامل پرداخت هیچ گونه هزینه ای از جانب خریدار نخواهد شد و شرکت کلیه هزینه ها را متقبل خواهد شد. البته برای اینکه بتوانید از خدمات ضمانت نامه تکنوفلور (TECHNO FLOOR) بهره مند شوید لازم است که فرآیند نصب توسط نصاب های منتخب شرکت انجام شود. در غیر اینصورت شرکت هیچ گونه هزینه ای را بر عهده نخواهد داشت. همچنین پس از مدت مذکور تعمیر و جایگزینی بخش های آسیب دیده تماماً با دریافت هزینه از جانب خریدار صورت خواهد گرفت و شرکت هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

گارانتی 15 ساله پارکت لمینت تکنوفلور (Techno Floor)

مواردی که شامل ضمانت نامه نمیشود:

 • نصب توسط نصاب غیرمنتخب
 • عدم رعایت توصیه های نصب
 • آسیب دیدگی به دلیل نفوذ نم و رطوبت
 • خراشیدگی حاصل از وسایل نوک تیز
 • آسیب دیدگی ناشی از رساندن گرمای بیش از 28 درجه سانتیگراد (که به دلیل به کارگیری سیستم گرمایشی از کف حاصل می شود)
 • آسیب ناشی از قرار دادن اجسام سنگین یا حمل وسایل به صورت غیراستاندارد
 • آسیب ناشی از نشتی لوله
 • آسیب ناشی از نظافت غیر اصولی
 • آسیب ناشی از زیرسازی نامناسب

ویژگی های فنی پارکت تکنوفلور (TECHNO FLOOR)

 • کشور سازنده: ایران
 • نوع مغزی: HDF
 • جنس لایه رویه: AC4
 • نوع کلیک: پارافین خورده
 • ضخامت: 8 میلی متر
 • تعداد پارکت در هر بسته: 8 عدد
 • عرض هر تایل: 187 میلی متر
 • طول هر تایل: 1200 میلی متر
 • ظاهر برجسته: ندارد
 • طول عمر: 15 تا 20 سال (مصارف مسکونی و اداری)

پارکت تکنوفلور قیمت

می توان گفت قیمت لمینت تکنوفلور با توجه به دارا بودن ویژگی های مثبت ظاهری و همچنین به کارگیری مواد اولیه مرغوب در ساخت آن بسیار مقرون به صرفه تر از بسیاری از لمینت های موجود در بازار می باشد.

دریافت کاتالوگ: پارکت لمینت تکنوفلور

پروژه های اجرا شده