پارکت لمینت
فیلتر براساس قیمت:
دسته‌های محصولات
فیلتر بر اساس برند
فیلتر بر اساس کشور سازنده
فیلتر بر اساس مقاومت سایشی
فیلتر بر اساس جنس
فیلتر بر اساس رنگ
فیلتر بر اساس برجستگی
فیلتر بر اساس شیار
فیلتر بر اساس ابعاد
فیلتر بر اساس ضخامت

پارکت لمینت مونتکس (moon tex) کد MT31

موجود در انبار

520,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

MT20, MT21, MT22, MT23, MT24, MT25, MT26, MT27, MT28, MT29, MT30, MT31, MT32, MT50, MT51

کشور

ایران

ابعاد

1208mm*20mm

جنس

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC4

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت انزیکس ( Enzix ) کد 422

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کد رنگ

419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426

کشور

ایران

ابعاد

1200mm*190mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت مستر ( master ) کد odessa

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کد رنگ

aras, golden, milano, modena, montana, napoli, odessa, palermo, torino, verona

کشور

ایران

ابعاد

1200mm*190mm

جنس

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت دیبا دکو ( DIBA DECO ) کد 8030

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کد رنگ

d8005, d8010, d8015, d8020, d8025, d8030, d8035, d8040, d8045, d8050, d8055, d8060, d8065, d8070, d8075, d8080

کشور

ایران

ابعاد

1208.6mm*191.7mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC3

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت آرت دکو ( art deco ) کد 1050

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کد رنگ

1005, 1010, 1020, 1025, 1040, 1045, 1050, 1060, 1065, 1075, A1015, A1030, A1035, A1055, A1070, A1080

کشور

ترکیه

ابعاد

1200mm*192mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC3

جنس

براساس رنگ

برجستگی

ندارد

براساس طرح

شیار

ندارد

پارکت لمینت اکسپرینس (Experience) کد 6014

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کشور

ایران

ابعاد

1020mm*1390mm

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC4

کد رنگ

6000, 6001, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6013, E6011, E6012, E6014

جنس

براساس طرح

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت امیران سری آزالیا ( Amiran ) کد 1310

موجود در انبار

تومانمتر
کشور

ایران

درجه فرسایشی

AC3

ابعاد

1198mm*227mm

جنس

برند

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

کد رنگ

1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312

پارکت لمینت زنیت (Zenith) سری آلیانس کد 2440

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کد رنگ

2409, 2410, 2417, 2419, 2426, 2440, 2450, 2460

کشور

روسیه

ابعاد

225cm*30cm

ضخامت

12 میلی متر

درجه فرسایشی

AC5

جنس

شیار

دارد

براساس طرح

,

برجستگی

دارد

براساس رنگ

پارکت لمینت مستر ( master ) کد palermo

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کد رنگ

aras, golden, milano, modena, montana, napoli, odessa, palermo, torino, verona

کشور

ایران

ابعاد

1200mm*190mm

جنس

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت دیبا دکو ( DIBA DECO ) کد 8035

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کد رنگ

d8005, d8010, d8015, d8020, d8025, d8030, d8035, d8040, d8045, d8050, d8055, d8060, d8065, d8070, d8075, d8080

کشور

ایران

ابعاد

1208.6mm*191.7mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC3

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت آرت دکو ( art deco ) کد 1055

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کد رنگ

1005, 1010, 1020, 1025, 1040, 1045, 1050, 1060, 1065, 1075, A1015, A1030, A1035, A1055, A1070, A1080

کشور

ترکیه

ابعاد

1200mm*192mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC3

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت مستر ( master ) کد torino

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کد رنگ

aras, golden, milano, modena, montana, napoli, odessa, palermo, torino, verona

کشور

ایران

ابعاد

1200mm*190mm

جنس

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت دیبا دکو ( DIBA DECO ) کد 8040

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کد رنگ

d8005, d8010, d8015, d8020, d8025, d8030, d8035, d8040, d8045, d8050, d8055, d8060, d8065, d8070, d8075, d8080

کشور

ایران

ابعاد

1208.6mm*191.7mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC3

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت امیران سری سالویا ( salvia ) کد 1407

موجود در انبار

تومانمتر
کد رنگ

1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416

کشور

ایران

ابعاد

1199mm*191.5mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

برند

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت امیران سری کلیک استپ ( Click Step ) کد 6705

موجود در انبار

تومانمتر
کشور

ایران

ابعاد

1199mm*191.5mm

جنس

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

شیار

ندارد

کد رنگ

6701, 6702, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6708, 6709, 6710, 6711, 6712

برند

براساس طرح

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت رینبو کمپلکس ( rainbow ) کد old cherry

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کشور

آلمان

ابعاد

1200mm*150mm, 1200mm*300mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

کد رنگ

antique, coffee, golden brown, moon light, natrual oak, old cherry, old wood, onix

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت مستر ( master ) کد verona

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کد رنگ

aras, golden, milano, modena, montana, napoli, odessa, palermo, torino, verona

کشور

ایران

ابعاد

1200mm*190mm

جنس

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت امباس آلتون کد Alt71

موجود در انبار

520,000 تومانمتر
برند

کشور

ایران

ابعاد

1200mm*187mm

کد رنگ

70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81

ضخامت

8 میلی متر

جنس

درجه فرسایشی

AC4

شیار

ندارد

براساس طرح

برجستگی

دارد

براساس رنگ

پارکت لمینت رینبو کمپلکس ( rainbow ) کد old wood

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کشور

آلمان

ابعاد

1200mm*150mm, 1200mm*300mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

کد رنگ

antique, coffee, golden brown, moon light, natrual oak, old cherry, old wood, onix

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت رینبو کمپلکس ( rainbow ) کد onix

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کشور

آلمان

ابعاد

1200mm*150mm, 1200mm*300mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

کد رنگ

antique, coffee, golden brown, moon light, natrual oak, old cherry, old wood, onix

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت امیران سری ماریگلد ( Marigold ) کد 1604

موجود در انبار

تومانمتر
کد رنگ

1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606

کشور

ایران

ابعاد

1199mm*141mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

برند

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت هالوک فلور ( Halook Floor ) کد 5015

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کشور

ایران

درجه فرسایشی

AC4

شیار

دارد

براساس رنگ

ابعاد

1199mm*191.5mm

جنس

ضخامت

8 میلی متر

براساس طرح

,

برجستگی

دارد

کد رنگ

h5010, h5015, h5020, h5025, h5030, h5035, h5040, h5045, h5050, h5055, h5060, h5065

پارکت لمینت امیران سری ماریگلد ( Marigold ) کد 1605

موجود در انبار

تومانمتر
کد رنگ

1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606

کشور

ایران

ابعاد

1199mm*141mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

برند

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت رویال لاکچری (Royal Luxury)

موجود در انبار

تومان
برند

کشور

ایران

درجه فرسایشی

AC4

شیار

دارد

ابعاد

1200mm*187mm

جنس

ضخامت

8 میلی متر

براساس طرح

برجستگی

دارد, ندارد

پارکت لمینت بالتیک وود ( BalticWood ) کد 625

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کد رنگ

625, 630, 640, 645, 655, 660, 665, 670, 675, 680, 685, 690, 695, 800, 805, 810, 815, 820

کشور

ایران

ابعاد

1202mm*190mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت امیران سری ماریگلد ( Marigold ) کد 1606

موجود در انبار

تومانمتر
کد رنگ

1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606

کشور

ایران

ابعاد

1199mm*141mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

برند

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت امیران سری باراتکس ( Baraex ) کد 4082

موجود در انبار

تومانمتر
کشور

ایران

ابعاد

1199mm*191.5mm

جنس

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

کد رنگ

4060, 4062, 4064, 4066, 4070, 4072, 4074, 4076, 4078, 4080, 4082

برند

شیار

ندارد

براساس طرح

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت بالتیک وود ( BalticWood ) کد 630

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کد رنگ

625, 630, 640, 645, 655, 660, 665, 670, 675, 680, 685, 690, 695, 800, 805, 810, 815, 820

کشور

ایران

ابعاد

1202mm*190mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت زنیت (Zenith) سری آلیانس کد 2460

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کد رنگ

2409, 2410, 2417, 2419, 2426, 2440, 2450, 2460

کشور

روسیه

ابعاد

225cm*30cm

ضخامت

12 میلی متر

درجه فرسایشی

AC5

جنس

شیار

دارد

براساس طرح

,

برجستگی

دارد

براساس رنگ

پارکت لمینت نیووی ( NEWWAY ) کد 6025

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کد رنگ

6012, 6014, 6022, 6025, 6028, 6040, 6054, 6057, 6070, 6092, 6093, 6099

کشور

ایران

ابعاد

1200mm*200mm

جنس

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

شیار

ندارد

براساس طرح

,

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

پارکت لمینت زنیت (Zenith) سری آلیانس کد 2450

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کد رنگ

2409, 2410, 2417, 2419, 2426, 2440, 2450, 2460

کشور

روسیه

ابعاد

225cm*30cm

ضخامت

12 میلی متر

درجه فرسایشی

AC5

جنس

شیار

دارد

براساس طرح

,

برجستگی

دارد

براساس رنگ

پارکت لمینت بالتیک وود ( BalticWood ) کد 640

موجود در انبار

تومانمتر
برند

کد رنگ

625, 630, 640, 645, 655, 660, 665, 670, 675, 680, 685, 690, 695, 800, 805, 810, 815, 820

کشور

ایران

ابعاد

1202mm*190mm

ضخامت

8 میلی متر

درجه فرسایشی

AC4

جنس

شیار

ندارد

براساس طرح

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

نمایش 1–32 از 763 نتیجه

پروژه های اجرا شده