قرنیز
فیلتر براساس قیمت:
دسته‌های محصولات
فیلتر بر اساس برند
فیلتر بر اساس کشور سازنده
فیلتر بر اساس جنس
فیلتر بر اساس جنس
فیلتر بر اساس رنگ
فیلتر بر اساس طرح
فیلتر بر اساس ابعاد
فیلتر بر اساس ضخامت

قرنیز 10 سانتی پتینه طلایی هوم لوکس کد 28-210

موجود در انبار

194,700 تومانشاخه
برند

کد رنگ

پتینه طلایی تیره 28-210, خاکستری تیره 40-210, خاکستری روشن 60-210, سفید 109-210, طلایی براق 22-210, متالیک 24-210, نقره ای 23-210

تابلو سری

A

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*10cm

جنس

پلی استایرن

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

طلایی

براساس طرح

طرح پتینه ای

ارتفاع

10 سانتی متر

قرنیز 10 سانتی سفید هوم لوکس کد 109-210

موجود در انبار

194,700 تومانشاخه
برند

کد رنگ

پتینه طلایی تیره 28-210, خاکستری تیره 40-210, خاکستری روشن 60-210, سفید 109-210, طلایی براق 22-210, متالیک 24-210, نقره ای 23-210

تابلو سری

A

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*10cm

جنس

پلی استایرن

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

سفید

براساس طرح

ساده

ارتفاع

10 سانتی متر

قرنیز 10 سانتی نقره ای هوم لوکس کد 23-210

موجود در انبار

175,230 تومانشاخه
برند

کد رنگ

پتینه طلایی تیره 28-210, خاکستری تیره 40-210, خاکستری روشن 60-210, سفید 109-210, طلایی براق 22-210, متالیک 24-210, نقره ای 23-210

تابلو سری

A

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*10cm

جنس

پلی استایرن

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

نقره ای

براساس طرح

ساده

ارتفاع

10 سانتی متر

قرنیز 10سانتی خاکستری تیره هوم لوکس کد 40-210

موجود در انبار

194,700 تومانشاخه
برند

کد رنگ

پتینه طلایی تیره 28-210, خاکستری تیره 40-210, خاکستری روشن 60-210, سفید 109-210, طلایی براق 22-210, متالیک 24-210, نقره ای 23-210

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*10cm

جنس

پلی استایرن

تابلو سری

A

ضخامت

8 میلی متر

ارتفاع

10 سانتی متر

براساس رنگ

خاکستری

براساس طرح

طرح پتینه ای

قرنیز 10سانتی خاکستری روشن هوم لوکس کد 60-210

موجود در انبار

175,230 تومانشاخه
برند

کد رنگ

پتینه طلایی تیره 28-210, خاکستری تیره 40-210, خاکستری روشن 60-210, سفید 109-210, طلایی براق 22-210, متالیک 24-210, نقره ای 23-210

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*10cm

جنس

پلی استایرن

تابلو سری

A

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

خاکستری

براساس طرح

طرح پتینه ای

ارتفاع

10 سانتی متر

قرنیز 10سانتی طلایی براق هوم لوکس کد 22-210

موجود در انبار

194,700 تومانشاخه
برند

کد رنگ

پتینه طلایی تیره 28-210, خاکستری تیره 40-210, خاکستری روشن 60-210, سفید 109-210, طلایی براق 22-210, متالیک 24-210, نقره ای 23-210

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*10cm

جنس

پلی استایرن

تابلو سری

A

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

طلایی

براساس طرح

ساده

ارتفاع

10 سانتی متر

قرنیز 10سانتی متالیک هوم لوکس کد 24-210

موجود در انبار

194,700 تومانشاخه
برند

کد رنگ

پتینه طلایی تیره 28-210, خاکستری تیره 40-210, خاکستری روشن 60-210, سفید 109-210, طلایی براق 22-210, متالیک 24-210, نقره ای 23-210

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*10cm

جنس

پلی استایرن

تابلو سری

A

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

نقره ای

براساس طرح

ساده

ارتفاع

10 سانتی متر

قرنیز 12 سانتی پتینه طلایی هوم لوکس کد 28-222

موجود در انبار

161,370 تومانشاخه
برند

کد رنگ

پتینه طلایی تیره 28-222, خاکستری تیره 40-222, خاکستری روشن 60-222, سفید 109-222, طلایی براق 22-222, متالیک 24-222, نقره ای 23-222

تابلو سری

A

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*12cm

جنس

پلی استایرن

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

طلایی

براساس طرح

طرح پتینه ای

ارتفاع

12 سانتی متر

قرنیز 12 سانتی خاکستری تیره هوم لوکس کد 40-222

موجود در انبار

179,300 تومانشاخه
برند

کد رنگ

پتینه طلایی تیره 28-222, خاکستری تیره 40-222, خاکستری روشن 60-222, سفید 109-222, طلایی براق 22-222, متالیک 24-222, نقره ای 23-222

تابلو سری

A

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*12cm

جنس

پلی استایرن

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

خاکستری

براساس طرح

طرح پتینه ای

ارتفاع

12 سانتی متر

قرنیز 12 سانتی خاکستری روشن هوم لوکس کد 60-222

موجود در انبار

179,300 تومانشاخه
برند

کد رنگ

پتینه طلایی تیره 28-222, خاکستری تیره 40-222, خاکستری روشن 60-222, سفید 109-222, طلایی براق 22-222, متالیک 24-222, نقره ای 23-222

تابلو سری

A

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*12cm

جنس

پلی استایرن

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

خاکستری

براساس طرح

طرح پتینه ای

ارتفاع

12 سانتی متر

قرنیز 12 سانتی سفید هوم لوکس کد 109-222

موجود در انبار

179,300 تومانشاخه
برند

کد رنگ

پتینه طلایی تیره 28-222, خاکستری تیره 40-222, خاکستری روشن 60-222, سفید 109-222, طلایی براق 22-222, متالیک 24-222, نقره ای 23-222

تابلو سری

A

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*12cm

جنس

پلی استایرن

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

سفید

براساس طرح

ساده

ارتفاع

12 سانتی متر

قرنیز 12 سانتی طلایی براق هوم لوکس کد 22-222

موجود در انبار

161,370 تومانشاخه
برند

کد رنگ

پتینه طلایی تیره 28-222, خاکستری تیره 40-222, خاکستری روشن 60-222, سفید 109-222, طلایی براق 22-222, متالیک 24-222, نقره ای 23-222

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*12cm

جنس

پلی استایرن

تابلو سری

A

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

طلایی

براساس طرح

ساده

ارتفاع

12 سانتی متر

قرنیز 12 سانتی متالیک هوم لوکس کد 24-222

موجود در انبار

179,300 تومانشاخه
برند

کد رنگ

پتینه طلایی تیره 28-222, خاکستری تیره 40-222, خاکستری روشن 60-222, سفید 109-222, طلایی براق 22-222, متالیک 24-222, نقره ای 23-222

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*12cm

جنس

پلی استایرن

تابلو سری

A

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

نقره ای

براساس طرح

ساده

ارتفاع

12 سانتی متر

قرنیز 12 سانتی نقره ای هوم لوکس کد 23-222

موجود در انبار

161,370 تومانشاخه
برند

کد رنگ

پتینه طلایی تیره 28-222, خاکستری تیره 40-222, خاکستری روشن 60-222, سفید 109-222, طلایی براق 22-222, متالیک 24-222, نقره ای 23-222

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*12cm

جنس

پلی استایرن

تابلو سری

A

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

نقره ای

براساس طرح

ساده

ارتفاع

12 سانتی متر

قرنیز 15سانتی خاکستری تیره هوم لوکس کد 40-215

موجود در انبار

172,260 تومانشاخه
برند

کد رنگ

پتینه طلایی تیره 28-215, خاکستری تیره 40-215, خاکستری روشن 109-215, سفید 109-215, طلایی براق 22-215, متالیک 24-215, نقره ای 23-215

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*15cm

جنس

پلی استایرن

تابلو سری

A

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

خاکستری

براساس طرح

طرح پتینه ای

ارتفاع

15 سانتی متر

قرنیز 15سانتی خاکستری روشن هوم لوکس کد 60-215

موجود در انبار

172,260 تومانشاخه
برند

کد رنگ

پتینه طلایی تیره 28-215, خاکستری تیره 40-215, خاکستری روشن 109-215, سفید 109-215, طلایی براق 22-215, متالیک 24-215, نقره ای 23-215

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*15cm

جنس

پلی استایرن

تابلو سری

A

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

خاکستری

براساس طرح

طرح پتینه ای

ارتفاع

15 سانتی متر

قرنیز 15سانتی سفید هوم لوکس کد 109-215

موجود در انبار

172,260 تومانشاخه
برند

کد رنگ

پتینه طلایی تیره 28-215, خاکستری تیره 40-215, خاکستری روشن 109-215, سفید 109-215, طلایی براق 22-215, متالیک 24-215, نقره ای 23-215

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*15cm

جنس

پلی استایرن

تابلو سری

A

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

سفید

براساس طرح

ساده

ارتفاع

15 سانتی متر

قرنیز 15سانتی طلایی براق هوم لوکس کد 22-215

موجود در انبار

172,260 تومانشاخه
برند

کد رنگ

پتینه طلایی تیره 28-215, خاکستری تیره 40-215, خاکستری روشن 109-215, سفید 109-215, طلایی براق 22-215, متالیک 24-215, نقره ای 23-215

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*15cm

جنس

پلی استایرن

تابلو سری

A

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

طلایی

براساس طرح

ساده

ارتفاع

15 سانتی متر

قرنیز 15سانتی متالیک هوم لوکس کد 24-215

موجود در انبار

172,260 تومانشاخه
برند

کد رنگ

پتینه طلایی تیره 28-215, خاکستری تیره 40-215, خاکستری روشن 109-215, سفید 109-215, طلایی براق 22-215, متالیک 24-215, نقره ای 23-215

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*15cm

جنس

پلی استایرن

تابلو سری

A

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

نقره ای

براساس طرح

ساده

ارتفاع

15 سانتی متر

قرنیز 15سانتی نقره ای هوم لوکس کد 23-215

موجود در انبار

172,260 تومانشاخه
برند

کد رنگ

پتینه طلایی تیره 28-215, خاکستری تیره 40-215, خاکستری روشن 109-215, سفید 109-215, طلایی براق 22-215, متالیک 24-215, نقره ای 23-215

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*15cm

جنس

پلی استایرن

تابلو سری

A

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

نقره ای

براساس طرح

ساده

ارتفاع

15 سانتی متر

قرنیز 9 سانتی بژ هوم لوکس کد 50-229

موجود در انبار

123,750 تومانشاخه
برند

کد رنگ

بژ 50-229, پتینه روشن 10-229, پتینه طلایی تیره 28-229, خاکستری تیره 40-229, خاکستری روشن 60-229, سفید 109-229, شیری 101-229, طلایی براق 22-229, قهوه ای 20-229, متالیک 24-229, مسی 30-229, نقره ای 23-229

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*9cm

جنس

پلی استایرن

تابلو سری

A, D

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

فندقی, قهوه ای

براساس طرح

ساده

ارتفاع

9 سانتی متر

قرنیز 9 سانتی پتینه طلایی روشن هوم لوکس کد 10-229

موجود در انبار

123,750 تومانشاخه
برند

کد رنگ

بژ 50-229, پتینه روشن 10-229, پتینه طلایی تیره 28-229, خاکستری تیره 40-229, خاکستری روشن 60-229, سفید 109-229, شیری 101-229, طلایی براق 22-229, قهوه ای 20-229, متالیک 24-229, مسی 30-229, نقره ای 23-229

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*9cm

جنس

پلی استایرن

تابلو سری

A, D

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

طلایی

براساس طرح

ساده

ارتفاع

9 سانتی متر

قرنیز 9 سانتی پتینه طلایی هوم لوکس کد 28-229

موجود در انبار

123,750 تومانشاخه
برند

کد رنگ

بژ 50-229, پتینه روشن 10-229, پتینه طلایی تیره 28-229, خاکستری تیره 40-229, خاکستری روشن 60-229, سفید 109-229, شیری 101-229, طلایی براق 22-229, قهوه ای 20-229, متالیک 24-229, مسی 30-229, نقره ای 23-229

تابلو سری

A, D

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*9cm

جنس

پلی استایرن

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

طلایی

براساس طرح

طرح پتینه ای

ارتفاع

9 سانتی متر

قرنیز 9 سانتی خاکستری تیره هوم لوکس کد 40-229

موجود در انبار

137,500 تومانشاخه
برند

کد رنگ

بژ 50-229, پتینه روشن 10-229, پتینه طلایی تیره 28-229, خاکستری تیره 40-229, خاکستری روشن 60-229, سفید 109-229, شیری 101-229, طلایی براق 22-229, قهوه ای 20-229, متالیک 24-229, مسی 30-229, نقره ای 23-229

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*9cm

جنس

پلی استایرن

تابلو سری

A, D

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

خاکستری

براساس طرح

طرح پتینه ای

ارتفاع

9 سانتی متر

قرنیز 9 سانتی خاکستری روشن هوم لوکس کد 60-229

موجود در انبار

137,500 تومانشاخه
برند

کد رنگ

بژ 50-229, پتینه روشن 10-229, پتینه طلایی تیره 28-229, خاکستری تیره 40-229, خاکستری روشن 60-229, سفید 109-229, شیری 101-229, طلایی براق 22-229, قهوه ای 20-229, متالیک 24-229, مسی 30-229, نقره ای 23-229

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*9cm

جنس

پلی استایرن

تابلو سری

A, D

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

خاکستری

براساس طرح

طرح پتینه ای

ارتفاع

9 سانتی متر

قرنیز 9 سانتی سفید هوم لوکس کد 109-229

موجود در انبار

137,500 تومانشاخه
برند

کد رنگ

بژ 50-229, پتینه روشن 10-229, پتینه طلایی تیره 28-229, خاکستری تیره 40-229, خاکستری روشن 60-229, سفید 109-229, شیری 101-229, طلایی براق 22-229, قهوه ای 20-229, متالیک 24-229, مسی 30-229, نقره ای 23-229

کشور

ایران

ابعاد

9cm*2.8 m

جنس

پلی استایرن

تابلو سری

A, D

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

سفید

براساس طرح

ساده

ارتفاع

9 سانتی متر

قرنیز 9 سانتی شیری هوم لوکس کد 101-229

موجود در انبار

137,500 تومانشاخه
برند

کد رنگ

بژ 50-229, پتینه روشن 10-229, پتینه طلایی تیره 28-229, خاکستری تیره 40-229, خاکستری روشن 60-229, سفید 109-229, شیری 101-229, طلایی براق 22-229, قهوه ای 20-229, متالیک 24-229, مسی 30-229, نقره ای 23-229

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*9cm

جنس

پلی استایرن

تابلو سری

A, D

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

سفید

براساس طرح

ساده

ارتفاع

9 سانتی متر

قرنیز 9 سانتی طلایی براق هوم لوکس کد 22-229

موجود در انبار

123,750 تومانشاخه
برند

کد رنگ

بژ 50-229, پتینه روشن 10-229, پتینه طلایی تیره 28-229, خاکستری تیره 40-229, خاکستری روشن 60-229, سفید 109-229, شیری 101-229, طلایی براق 22-229, قهوه ای 20-229, متالیک 24-229, مسی 30-229, نقره ای 23-229

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*9cm

جنس

پلی استایرن

تابلو سری

A, D

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

طلایی

براساس طرح

ساده

ارتفاع

9 سانتی متر

قرنیز 9 سانتی قهوه ای هوم لوکس کد 20-229

موجود در انبار

123,750 تومانشاخه
برند

کد رنگ

بژ 50-229, پتینه روشن 10-229, پتینه طلایی تیره 28-229, خاکستری تیره 40-229, خاکستری روشن 60-229, سفید 109-229, شیری 101-229, طلایی براق 22-229, قهوه ای 20-229, متالیک 24-229, مسی 30-229, نقره ای 23-229

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*9cm

جنس

پلی استایرن

تابلو سری

A, D

ضخامت

8 میلی متر

پرفروش ترین محصولات فصل

پرفروش ترین محصولات فصل

براساس رنگ

قهوه ای

براساس طرح

ساده

ارتفاع

9 سانتی متر

قرنیز 9 سانتی متالیک هوم لوکس کد 24-229

موجود در انبار

137,500 تومانشاخه
برند

کد رنگ

بژ 50-229, پتینه روشن 10-229, پتینه طلایی تیره 28-229, خاکستری تیره 40-229, خاکستری روشن 60-229, سفید 109-229, شیری 101-229, طلایی براق 22-229, قهوه ای 20-229, متالیک 24-229, مسی 30-229, نقره ای 23-229

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*9cm

جنس

پلی استایرن

تابلو سری

A, D

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

نقره ای

براساس طرح

ساده

ارتفاع

9 سانتی متر

قرنیز 9 سانتی مسی هوم لوکس کد 30-229

موجود در انبار

123,750 تومانشاخه
برند

کد رنگ

بژ 50-229, پتینه روشن 10-229, پتینه طلایی تیره 28-229, خاکستری تیره 40-229, خاکستری روشن 60-229, سفید 109-229, شیری 101-229, طلایی براق 22-229, قهوه ای 20-229, متالیک 24-229, مسی 30-229, نقره ای 23-229

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*9cm

جنس

پلی استایرن

تابلو سری

A, D

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

مسی

براساس طرح

ساده

ارتفاع

9 سانتی متر

قرنیز 9 سانتی نقره ای هوم لوکس کد 23-229

موجود در انبار

123,750 تومانشاخه
برند

کد رنگ

بژ 50-229, پتینه روشن 10-229, پتینه طلایی تیره 28-229, خاکستری تیره 40-229, خاکستری روشن 60-229, سفید 109-229, شیری 101-229, طلایی براق 22-229, قهوه ای 20-229, متالیک 24-229, مسی 30-229, نقره ای 23-229

کشور

ایران

ابعاد

2.8m*9cm

جنس

پلی استایرن

تابلو سری

A, D

ضخامت

8 میلی متر

براساس رنگ

نقره ای

براساس طرح

ساده

ارتفاع

9 سانتی متر

نمایش 1–32 از 40 نتیجه

خرید قرنیز 

خرید قرنیز برای زیباسازی دکوراسیون داخلی معمولا در مرحله بعد نصب پارکت لمینت انجام میشود. اما به دلیل کوچک بودن بیش از حد این عنصر دکوراسیون داخلی اغلب در زمان بازسازی و یا تغییر دکوراسیون داخلی نادیده گرفته می شوند.

قرنیز ها همان ابزارهای باریکی هستند که در پایین ترین بخش دیوار نصب می شوند و از دیوارپوش و کفپوش در برابر رطوبت و ضربه محافظت می کند. قرنیزها دارای جنس های مختلفی هستند که در ادامه با آنها آشنا می شویم و می گوییم که برای خرید قرنیز لازم است چه نکاتی را رعایت کنیم.

راهنمای جامع خرید قرنیز

احتمالاً تصور می کنید که در انتخاب قرنیز همین که رنگ و طرح با کفپوش مطابق باشد کافی ست، اما قضیه پیچیده تر از این حرفاست، در واقع این محصول هم مثل پارکت لمینت در انواع رنگ و جنس های مختلف در بازار موجود است. پس انتخاب بین آنها می تواند چالش برانگیز باشد، در ادامه انواع قرنیز و ویژگی ها و نکات مهم هر یک را مرور می کنیم.

خرید قرنیز

قرنیز چیست ؟

قرنیز نوار کوچکی از جنس ام دی اف، پی وی سی، پلی استایرن، چوبی و یا سنگ می باشد که در پایین ترین قسمت دیوار و در امتداد آن نصب می شود. خرید قرنیز چوبی و ام دی افی به تمام افرادی توصیه می شود که کفپوش چوبی یا لمینی دارند. در این بین مدل های چوبی و ام دی افی ظاهری شبیه به هم دارند اما درواقع با متریال های مختلفی ساخته می شوند. که در ادامه بیشتر راجع به آن می آموزیم.

قرنیز چیست؟

قرنیز ام دی اف

قرنیز ام دی اف نوعی خاص از قرنیز هستند که دارای مغزی ام دی اف و روکش پی وی سی هستند. البته روکش پی وی سی این نوع از قرنیزها بسیار در افزایش کیفیت این محصول مؤثر بوده است. قرنیزهای ام دی افی با دارا بودن روکش پی وی سی هم تنوع رنگی بالاتری دارند و هم در برابر رطوبت و خط و خش مقاوم ترند. اما با این حال قرنیز پی وی سی یعنی قرنیزی که تمام اجزای آن از پی وی سی ساخته شده باشد مقاومت به مراتب بالاتری خواهد داشت. خرید قرنیز پی وی سی می تواند بهترین انتخاب برای همه خریداران باشد.

قرنیز ام دی اف ضمن اینکه قابل حمل است، نصب آسانی دارند و از همه مهم تر قیمت آنها مناسب است. قرنیز ام دی افی غالباً در ابعاد 7، 9، 10 و 15 سانتی متری ساخته می شود و می تواند سلایق مختلف را پاسخگو باشد.

قرنیز پی وی سی

پی وی سی نوعی زنجیره پلیمری است که در دو نوع سخت و انعطاف پذیر تولید می شود. امروزه پی وی سی  ‌ها به دلیل دوام و قیمت ارزان در صنعت ساختمان سازی و دکوراسیون داخلی کاربرد بسیار زیادی دارند . پی وی سی در شرایط آب و هوایی مختلف، رطوب و دما مقاومت بالایی از خود نشان می‌دهد. بنابراین شکی نیست که در تولید قرنیز هم مورد استفاده قرار بگیرد. قرنیز pvc همان قرنیزهایی هستند که از این ماده پرکاربرد در ساخت آنها استفاده می شود.

قيمت قرنيز پي وي سي

قیمت قرنیز پی وی سی به دلیل آنکه از ماده فراوان و ارزان پی وی سی در ساخت آن استفاده شده است بسیار ارزانتر از سایر انواع قرنیزهای چوبی، سنگی و ام دی افی می باشد. خرید قرنیز پی وی سی بهترین گزینه برای استفاده در فضاهای تجاری و اداری می باشند. زیرا در مقایسه با سایر قرنیزها قیمت انواع قرنیز پی وی سی مناسب است و از طرفی دیگر مقاومت آنها نیز بسیار بالاتر خواهد بود.

قرنیز سنگی

شاید بتوان گفت قرنیزهای سنگی قدیمی تر از سایر مدلها هستند و اغلب در ارتفاع 10 و 15 سانتی متری تولید می شوند، این جنس وزن بالایی دارند و با قیمت بالایی نیز به فروش می رسند؛ مدل سنگی در سطح خود به طور طبیعی دارای خلل و فرج هستند که باعث می شود سطح آنها ظاهر یکنواختی نداشته باشد. از دیگر معایب قرنیزهای سنگی این است که در طول های کوتاه تر تولید می شوند و طرح و رنگ آن محدودیت دارد.

قرنیز چوبی

قرنیز چوبی همانطور که از نامش مشخص است از چوب ساخته شده است و این چوب معمولا در ارتفاع های 8، 10 و 12 سانتی متری موجود میباشد؛ اما استفاده از آن معایبی هم دارد؛ قرنیزهای چوبی گران هستند، در برابر رطوبت ماندگاری کمی دارند و برای ساخت مدل ها در ارتفاع بالاتر مجبور به اتصال چوب ها می شوند که این موضوع بشدت استحکام را کاهش می دهد. قیمت قرنیز چوبی بدلیل ساخته شدن از مواد طبیعی بسیار بالاتر از انواع مصنوعی آن است. از این رو فروش قرنیز چوبی به طور کلی محدود است و در شرایط خاصی از آن استفاده می شود.

خرید قرنیز ام دی اف

ابزار آلات قرنیز

وقتی برای خرید قرنیز به مراکز مربوطه مراجعه می کنید حتماً عناصر مشابهی را می بینید که در کنار قرنیزها به فروش می رسند. این ابزارآلات کاربردهایی مشابه قرنیز داشته و در برخی از بخش های دکوراسیون که امکان استفاده از قرنیز به دلیل شرایط خاص معماری وجود نداشته باشد از آنها استفاده می شود.

کاربرد قرنیز و ابزار آلات

ما می توانیم هر یک از انواع قرنیز و ابزار آلات را به راحتی در هر جا و مکانی از جمله خانه های مسکونی یا ویلایی و یا دفاتر کار و شرکت ها و یا هر جای دیگر که مد نظرتان باشد با در نظر گرفتن موقعیت کاربری آن محل از یکی از انواع دیوارپوش و ابزار آلات لوکس برای کار تغییر دکوراسیون داخلی استفاده کنید.

معمولا از این نوع برای طراحی داخلی خانه های ویلایی استفاده می شود و یا منزلی که قصد داریم طراحی داخلی آن بسیار خاص و متفاوت از هر جا و مکانی به نظر برسد می توان به خوبی بهره برد و در اغلب موارد افراد خاص پسند که به دنبال طرح های خاص هستند به شدت جذب نمونه های لوکس با طرح طلایی می شوند.

انواع ابزار آلات قرنیز

زمانی که برای خرید قرنیز به فروشگاه های دکوراسیون داخلی مراجعه می کنید حتماً با اصطلاحاتی عجیب و غریب روبرو شده اید. ابزار هایی از قبیل گرده، میانه، اسکوتی، نبشی، لب پله از همان ابزارهایی هستند که احتمالاً کاربردهای آن را نمی دانید. در ادامه این ابزار ها را به شکل کامل توضیح می دهیم.

 • گرده

ابزاری است که برای بستن انتهای کار لمینت استفاده می شود، این ابزار برای مکان هایی که اختلاف سطح می باشد بیشترین استفاده را دارد. به عنوان مثال در جایی که پارکت لمینت به آشپزخانه می رسد و آشپزخانه را نمی خواهیم لمینت کنیم و کف پوش می خواهیم بکنیم گرده وسیله مناسبی است تا این اختلاف سطح را جبران کند.

 • میانه

ابزار میانه ابزاری است که بین اتاق و حال قرار دارد و در جاهایی که جدایی بین لمینت ها داریم این ابزار مناسب است.

 • نبشی

این ابزار در قرنیز های ام دی افی با اسم تاشو و در مدل های از جنس پی وی سی تحت عنوان نبشی است، از این ابزار در کنج دیوار ها استفاده می شود.

 • اسکوتی

اسکوتی یا اسکوتیا ابزاری است که در کنج داخلی دیوار استفاده می شود و در جاهایی که ارتفاع کم می شود و نمی توان از قرنیز استفاده کرد این ابزار مناسب می باشد، همین طور در جاهایی که از قبل قرنیز های سنگی و یا چوبی دارند می توان از اسکوتی استفاده کرد.

انتخاب رنگ انواع قرنیز

قبلا به شکل مفصل در مورد انتخاب رنگ انواع قرنیز توضیح دادیم، در این جا به صورت خلاصه نکاتی را برای خریداران می گوییم:

 1. معمولا در هنگام خرید قرنیز را یک درجه تیره تر نسبت به کف استفاده می کنند
 2. در برخی موارد رنگ قرنیز و کف به شکل کاملا متضاد استفاده می شود که اگر به درستی انجام شود می تواند بسیار زیبا شود. (تجربه ما در دکورچوب می گوید که اگر دکوراتور ندارید سعی نکنید خودتان این کار را انجام دهید.)
 3. در هنگام انتخاب رنگ سعی کنید که بین رنگ دیوار و کابینت و قرنیز یک هارمونی مناسبی داشته باشید.

انتخاب رنگ قرنیز

کاربرد انواع قرنیز در دکوراسیون

اولین کاربرد خرید قرنیز برای افرادی است که از کفپوش هایی مانند پارکت و لمینت استفاده می کنند، به علت انبساط این کفپوش ها در هوای گرم در هنگام نصب آن ها را کمی با فاصله  تقریبا 1 سانتیمتر از دیوار نصب میکنند که اگر  منبسط شده به دیوار بچسبد اما در مواقع دیگر با دیوار فاصله دارد.

این فاصله دیوار و پارکت جدا از اینکه ظاهر بدی به ساختمان میدهد باعث میشود که در آن محل گرد و خاک جمع شود  و یا وسایل کوچک در آن جا گیر کند برای جلو گیری از این اتفاقات از قرنیز استفاده میکنیم.

کاربرد دوم برای افرادی است که از دیگر کفپوش ها مانند سرامیک و یا چیز دیگر استفاده کرده اند و نیازی به استفاده از قرنیز را نمیبینند، درست است این ها نیازی به قرنیز ندارند اما اگر از آن استفاده کنند متوجه میشوند که چقدر فضا داخل زیبا تر و دل انگیزتر شده است.

یکی از اصول زیبا سازی در معماری این است که در صورت استفاده از جدا کننده کف و دیوار مانند قرنیز استفاده شود زیبایی داخلی را 2 چندان میکند، برای سالن های کوچک در حد 30 و40 متری قرنیز با ارتفاع 7 سانتیمتری مناسب است، برای فضاهای بزرگتر بهتر است از ابعاد 9 سانتیمتری استفاده شود تا خود را به خوبی نشان دهد.

ویژگی های قرنیز خوب

 • رنگ و شکل مناسب باشد و با دیگر اجزا و لوازم دارای هارمونی باشد.
 • قرنیز با کیفیت بایستی عایق رطوبت باشد.
 • در برابر گرما دچار آسیب نگردد.
 • در صورتی که خرید قرنیز چوبی را انتخاب کرده اید، چوب آن از جنسی باشد که دچار پوسیدگی نگردد.
 • از آنجایی که Baseboard دارای ارتفاعات و همین طور ضخامت های مختلفی هستند دقت کنید که هنگام انتخاب از ارتفاع درست استفاده کنید تا قرنیز به خوبی در محل مورد نظر قرار گیرد و دچار آسیب دیدگی نشود.
 • محصول مورد نظر مقاوم در برابر ضربه باشد، این موضوع به خصوص در قرنیز های PVC بسیار مهم است زیرا در بسیاری موارد دیده شده است که به دلیل عدم جنس مناسب، هنگام نصب قرنیز دچار آسیب دیدگی گردیده است و گاها خرد گردیده است.
 • روکش بایستی که ضد خش باشد.
 • از آن جایی که قرنیز ها دارای جنس های مختلفی از قبیل سنگی، چوبی، ام دی افی، سنگ مصنوعی و PVC هستند، هنگام انتخاب با مشورت یک مشاور سعی کنید بهترین و مناسب ترین جنس را انتخاب کنید.

قیمت قرنیز

در این بخش سعی می کنیم قیمت قرنیز به طور کلی را مورد بررسی قرار دهیم. البته قیمت قرنیز اغلب وابسته به عوامل مختلفی از جمله جنس، برند و شرکت سازنده می باشد و دز واقع این عوامل هستند که قیمت انواع قرنیز را مشخص می کنند.

نوع قیمت (بر حسب متر) هزینه نصب
قرنیز چوبی قیمت تماس گرفته شود %10
قیمت قرنیز روکش چوب تماس گرفته شود %10
قیمت قرنیز سرامیکی تماس گرفته شود %10
قیمت قرنیز نوری تماس گرفته شود %10
قیمت قرنیز سنگی تماس گرفته شود %10
قرنیز با رنگ پوششی تماس گرفته شود %10

البته در منازلی که از پارکت لمینت در کف منزل استفاده شده استفاده از این محصول دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورت است. به این دلیل که برای محافظت هر چه بیشتر از پارکت لمینت ها فضای کوچکی را بین دیوار و پارکت لمینت در نظر می گیرند تا در صورت انبساط براثر تغییرات دمایی فضای کافی وجود داشته باشد و پارکت لمینت خم نشود، قرنیز در اینگونه موارد این فاصله را پوشانده و از تجمع آلودگی و گرد و غبار در آن جلوگیری می کند.

معرفی انواع قرنیز برای خرید از دکورچوب

قرنیزها جنس های گوناگون و متفاوتی دارند، در گذشته تنها مدل های سنگی و چوبی وجود داشتند، اما امروزه علاوه بر این دو، نمونه های سرامیکی، چوبی، led، پی وی سی، پلی استایرن و ام دی افی هم در بازار رواج پیدا کرده اند.

معرفی انواع قرنیز برای خرید از دکورچوب

در بازار ایران امروزه بیشتر فروش ها مربوط به ام دی اف و همین طور پی وی سی می باشد، قرنیز های پلی استایرن هم در حال گسترش در بازار هستند که فعلا این مدل ها بیشتر برای برندهای لوکس مورد استفاده قرار می گیرند، از بهترین نمونه قرنیز pvc قیمت مناسب می توان به برند هوم لوکس اشاره کرد.

قرنیز لوکس و کلاسیک

سوالی که برای بسیاری از مشتریان پیش می آید این است که چگونه قرنیز لوکس را انتخاب کنیم؟ پاسخ ما این است که این موضوع بر می گردد به نحوه چیدمان مدل دکوراسیون، رنگ دیوارها. اما به صورت کلی مدل های لوکس می بایست که یک پرده تیره تر از رنگ کف باشد تا خانه همانند قاب نشان داده شود. هرچند که این یک قانون کلی است اما قطعی نیست و به مواردی زیادی بر می گردد.

 • برای کفپوش خانه ای که پارکت لمینت کرم، قهوه‌ای، گردویی و یا به طور کلی با تم قهوه‌ای است؛ قرنیزهای چوبی و ام دی اف با طیف رنگ تیره‌ تر یا روشن‌ تر میتواند مناسب باشد.
 • برای کفپوش خانه ای که پارکت لمینت طوسی رنگ است، نمونه های ام دی اف و چوبی مشکی و یا کرم قهوه‌ای میتواند رنگ مناسبی باشد.
 • برای کفپوش خانه ای که سنگ تراورتن یا سنگ آهک است؛ مدل سنگی تیره‌تر از کفپوش با ارتفاع کم میتواند گزینه خوبی باشد.

خرید کدام قرنیز مناسب تر است؟

 • برای کفپوش خانه ای که سنگ مرمر روشن است، بیس بورد سنگی گرانیت تیره یا مرمر روشن با ارتفاع کم مناسب است.
 • برای کفپوش خانه ای که سرامیک با رنگ روشن است، قرنیز سرامیکی با طرح سنگ یا چوب در رنگ‌ های نزدیک به رنگ کفپوش یا تیره‌ تر از آن خوب است.
 • برای کفپوش خانه ای که سرامیک است، استفاده از جنس و نمونه های پی‌ وی ‌سی، پلی استایرن و پلاستیکی گزینه‌ های خوبی هستند.

مراکز فروش قرنیز در تهران

در تهران بازار چوب فروشان خاوران، چهاردانگه ،دلاوران ،پل چوبی، سهروری و بنی هاشم مکان هایی هستند که در آنجا فروش انواع قرنیز رواج دارد.

می توان گفت اصلی ترین مراکز فروش و خرید قرنیز همان مراکزی ست که پارکت لمینت ارائه می کنند، بنابراین می توان گفت بورس سهروردی، پل چوبی، بنی هاشم، آیت الله کاشانی، چهاردانگه و خاوران از مراکز اصلی فروش قرنیز محسوب می شوند.

مرکز فروش قرنیز در تهران

توصیه می کنیم در هنگام انتخاب پارکت لمینت؛ قرنیز را نیز مدنظر داشته باشید تا بتوانید همزمان با کنار هم قرار دادن آنها بهترین ترکیب رنگ را انتخاب کنید. به شما قول می دهم این انتخاب پرهزینه نخواهد بود. قیمت قرنیز پی وی سی به عنوان مثال یکی از به صرفه ترین هاست و با خرید آن با یک تیر دو نشان می زنید؛ هم از دیوارپوش و کفپوش مراقبت کرده اید و هم گامی در جهت زیبایی دکوراسیون منزل خود برداشته اید.

قرنیز ها جهت جلوگیری از  آسیب دیدگی دیوارها در برابر ضربات ناشی از جابه جایی وسایل و همین طور نفوذ نم به دیوار مورد استفاده قرار می گیرند. همین طور در فضاهایی که دارای کفپوش پارکت لمینت هستند استفاده از قرنیز جهت پوشاندن درز انبساط ضروری ست.

قرنیزها دارای شیارها و زبانه هایی هستند که به آنها کلیک می گویند. برای نصب کافی ست شیار یک تایل در زبانه تایل دیگر قرار بگیرد. در نصب قرنیز از چسب و میخ و ابزارهای اضافی استفاده نمی شود.

این قرنیزها شامل قرنیزهای آلومینیومی می شوند که به اصطلاح به آن قرنیز نور مخفی گفته می شود. برای ایجاد روشنایی در آنها از LED استفاده می شود. این قرنیزها هم به لحاظ ظاهری و هم کارایی از بهترین انواع قرنیزها هستند که در منازل، پارکینگ ها، فضای بیمارستان ها، سینماها و بسیاری از فضاهای دیگر کاربرد دارند.

قرنیزها و پروفیل ها در جنس های پی وی سی، پلی استایرن و ام دی اف تولید می شوند. انواع پی وی سی و پلی استایرن به طور استاندارد در طول 2.8 متر تولید می شوند و نمونه های ام دی افی غالباً طول استاندارد 3.6 متر دارند. همچنین ارتفاع قرنیزها نیز متنوع بوده و به طور استاندارد می تواند 7،9، 11 و 15 سانتی متر باشند.

قرنیزها و سایر پروفیل ها به صورت شاخه ای به فروش می رسند. به همین دلیل کافی ست طول فضای مورد نظری را که قصد پوشش آن را دارید اندازه گیری کنید و بر طول شاخه مورد نظر تقسیم کرده تا تعداد شاخه بدست بیاید.

پروژه های اجرا شده