کاغذ دیواری
فیلتر براساس قیمت:
دسته‌های محصولات
فیلتر بر اساس برند
فیلتر بر اساس کشور سازنده
فیلتر بر اساس جنس
فیلتر بر اساس رنگ
فیلتر بر اساس طرح
فیلتر بر اساس سبک
فیلتر بر اساس ابعاد
فیلتر بر اساس کاربری

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55501

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55501, 55502, 55503, 55504, 55505, 55507, 55508, 55512

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

سفید

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55502

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55501, 55502, 55503, 55504, 55505, 55507, 55508, 55512

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

طوسی

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55503

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55501, 55502, 55503, 55504, 55505, 55507, 55508, 55512

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

طوسی

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55504

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55501, 55502, 55503, 55504, 55505, 55507, 55508, 55512

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

سفید

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55505

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55501, 55502, 55503, 55504, 55505, 55507, 55508, 55512

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

جنس کاغذ

PVC

براساس رنگ

سفید

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55506

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

جنس کاغذ

PVC

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55506, 55509, 55510, 55511

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

صورتی

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55507

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55501, 55502, 55503, 55504, 55505, 55507, 55508, 55512

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

طوسی

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55508

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55501, 55502, 55503, 55504, 55505, 55507, 55508, 55512

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

دودی

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55509

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

جنس کاغذ

PVC

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55506, 55509, 55510, 55511

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

کرم

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55510

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

جنس کاغذ

PVC

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55506, 55509, 55510, 55511

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

کرم

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55511

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

جنس کاغذ

PVC

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55506, 55509, 55510, 55511

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

سفید

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55512

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55501, 55502, 55503, 55504, 55505, 55507, 55508, 55512

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

سفید

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55513

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55513, 55514, 55515, 55516, 55517, 55518, 55519, 55520, 55521, 55522, 55523, 55524, 55525, 55526

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

کرم

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55514

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55513, 55514, 55515, 55516, 55517, 55518, 55519, 55520, 55521, 55522, 55523, 55524, 55525, 55526

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

کرم

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55515

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55513, 55514, 55515, 55516, 55517, 55518, 55519, 55520, 55521, 55522, 55523, 55524, 55525, 55526

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

طوسی

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55516

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55513, 55514, 55515, 55516, 55517, 55518, 55519, 55520, 55521, 55522, 55523, 55524, 55525, 55526

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

طوسی

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55517

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55513, 55514, 55515, 55516, 55517, 55518, 55519, 55520, 55521, 55522, 55523, 55524, 55525, 55526

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

طوسی

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55518

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55513, 55514, 55515, 55516, 55517, 55518, 55519, 55520, 55521, 55522, 55523, 55524, 55525, 55526

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

طوسی

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55519

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55513, 55514, 55515, 55516, 55517, 55518, 55519, 55520, 55521, 55522, 55523, 55524, 55525, 55526

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

سفید

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55520

موجود در انبار

272,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55513, 55514, 55515, 55516, 55517, 55518, 55519, 55520, 55521, 55522, 55523, 55524, 55525, 55526

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

کرم

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55521

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55513, 55514, 55515, 55516, 55517, 55518, 55519, 55520, 55521, 55522, 55523, 55524, 55525, 55526

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

صورتی

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55522

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55513, 55514, 55515, 55516, 55517, 55518, 55519, 55520, 55521, 55522, 55523, 55524, 55525, 55526

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

طوسی

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55523

موجود در انبار

272,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55513, 55514, 55515, 55516, 55517, 55518, 55519, 55520, 55521, 55522, 55523, 55524, 55525, 55526

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

کرم

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55524

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55513, 55514, 55515, 55516, 55517, 55518, 55519, 55520, 55521, 55522, 55523, 55524, 55525, 55526

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

کرم

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55525

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55513, 55514, 55515, 55516, 55517, 55518, 55519, 55520, 55521, 55522, 55523, 55524, 55525, 55526

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

سفید

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55526

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55513, 55514, 55515, 55516, 55517, 55518, 55519, 55520, 55521, 55522, 55523, 55524, 55525, 55526

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس رنگ

کرم

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55527

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55527, 55528, 55529, 55530, 55531, 55532, 55533, 55534, 55535

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

طرح پتینه ای

براساس رنگ

سفید

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55528

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55527, 55528, 55529, 55530, 55531, 55532, 55533, 55534, 55535

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

طرح پتینه ای

براساس رنگ

کرم

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55529

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55527, 55528, 55529, 55530, 55531, 55532, 55533, 55534, 55535

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

طرح پتینه ای

براساس رنگ

سفید

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55530

موجود در انبار

272,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55527, 55528, 55529, 55530, 55531, 55532, 55533, 55534, 55535

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

طرح پتینه ای

براساس رنگ

سفید

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55531

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55527, 55528, 55529, 55530, 55531, 55532, 55533, 55534, 55535

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

طرح پتینه ای

براساس رنگ

دودی

جنس کاغذ

PVC

کاغذ دیواری ساده کینگ ست (king set) برند گرند دیزاین کد 55532

موجود در انبار

320,000 تومانرول
برند

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

55527, 55528, 55529, 55530, 55531, 55532, 55533, 55534, 55535

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری, سرویس بهداشتی

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

طرح پتینه ای

براساس رنگ

کرم

جنس کاغذ

PVC

نمایش 1–32 از 781 نتیجه

یکی از بهترین و مهمترین دیوارپوش هایی که برای تزیین دیوارها در محیط های داخلی استفاده میشود، کاغذ دیواری یا والپیپر نام دارد؛ استفاده از کاغذ دیواری برای تغییر دکوراسیون منزل این روزها تبدیل به یک امر کاملاً رایج شده است، اصلاً وقتی حرف از تغییر دکوراسیون منزل میزنیم ناخودآگاه به یاد خرید کاغذ دیواری می افتیم.

خرید کاغذ دیواری

انواع جنس کاغذ دیواری

کاغذ دیواری ها به لحاظ جنس متنوع هستند و شناخت آنها به افراد کمک می کند براحتی از مرحله خرید کاغذ دیواری عبور کنند. پس لازم است خیلی خوب با انواع جنس کاغذ دیواری آشنا شویم.

انواع جنس کاغذ دیواری

کاغذ دیواری های نانوون N0N-WOVEN

کاغذهای نانوون (الیاف) از مواد طبیعی ساخته می‌شوند و هیچ گونه مواد شیمیایی و یا پی وی سی در آن دخیل نیستند، این کاغذها به دلیل آنکه همانند پی وی سی‌ها از خود مواد شیمیایی متصاعد نمی‌کنند در اروپا و آمریکا به شکل گسترده‌ای استفاده می‌گردند. از ویژگی‌های برجسته کاغذ دیواری‌ های نانوون چسب پذیری خوب و همین طور طرح‌ های ظریف و زیبای آن می‌ باشد. این کاغذها دوستدار محیط زیست بوده و به چرخه طبیعت باز می‌گردند. به همین دلیل خرید کاغذ دیواری نانوون را به افرادیکه دوستدار محیط زیست هستند توصیه می کنیم.

کاغذ دیواری نانوون و ویژگی های آن

کاغذ دیواری نانو

کاغذ دیواری نانو یکی از مرغوب ترین انواع کاغذ دیواری هستند. این کاغذ دیواری علاوه بر داشتن ویژگی های مثبت همچون قابلیت شستشو یک ویژگی مهم دیگری دارد که آن را از سایر رقبا متمایز می کند و آن ویژگی خاصیت ضدلک و آلودگی می باشد. اگرچه قیمت کاغذ دیواری نانو مانع از استفاده گسترده آن می شود ولی با این حال خرید کاغذ دیواری نانو را به بسیاری از افراد توصیه می کنیم.

کاغذ دیواری نانو

کاغذ دیواری وینیل نانوون

با خرید کاغذ دیواری وینیل نانوون از مزیت کاغذ دیواری نانوون و PVC یکجا بهره می برید؛ این کاغذها از یک لایه نانوون و یک لایه PVC ساخته شده اند و به همین دلیل مثل مقاومت خوبی در برابر رطوبت دارند، پس می توان از آن با خیال راحت در محیط های مرطوب استفاده کرد.

کاغذ دیواری پارچه ای

این نوع کاغذ دیواری ترکیبی از کاغذ و پارچه می باشند که در برخی موارد به آن لایه ای پلاستیکی از جنس ونیل نیز اضافه می شود. پارچه هایی هایی مثل کتان و مخمل در تهیه آنها به کار می رود. از این نوع از کاغذ دیواری برای پوشش دیوارهای فضاهای لوکس استفاده می شوند. کاغذ دیواری های پارچه ای قابل شسشو نیستند و به همین دلیل خرید کاغذ دیواری پارچه ای صرفاً جنبه تزئینی دارد.

کاغذ دیواری پی وی سی PVC

کاغذ دیواری های pvc محکم، بادوام، قابل شستشو و ضد خش هستند و به همین دلیل خرید کاغذ دیواری پی وی سی کاربردهای متعددی دارد. کاغذ دیواری های PVC به این دلیل که خاصیت شستشوی مستقیم دارند در محیط هایی که امکان آلودگی در آن بیشتر است مورد استفاده قرار می گیرند. پلی وینیل کلراید ماده ای است که از آن در ساخت این نوع از کاغذ دیواری ها استفاده می شود. از سویی دیگر قیمت کاغذ دیواری پی وی سی بسیار مناسب تر از سایر انواع کاغذ دیواری است.

پی وی سی‌ ها دارای ویژگی‌ هایی هستند که عبارتند از:

 • ضد آب بودن
 • مقاومت مناسب در برابر کشش و فشار
 • قابلیت ایجاد طرح‌های برجسته و زیبا

از معایب این کاغذ دیواری ها می توان به انتشار گازهای سمی در هنگام گرم شدن اشاره کرد. به همین دلیل است که استفاده از آنها در اروپا محدود شده است.

کاغذ دیواری پی وی سی (pvc)

 کاغذ دیواری پی وی سی – نان وون

این کاغذ دیواری‌ها ترکیبی از نانوون‌ها و پی وی سی‌ هستند، بدین صورت که از مزایای هر دو کاغذ استفاده می‌کنند. یعنی پشت کاغذ دیواری‌ها نان وون می‌باشد که چسب پذیری مناسب داشته باشند و روی آنها از پی وی سی استفاده می‌شود.

کاغذ دیواری با الیاف طبیعی

 نوع دیگر از دیوارپوش وجود داشته که البته بسیار کمیاب نیز میباشد و از  الیاف طبیعی درست شده است؛ در ساخت کاغذ دیواری الیاف طبیعی از نوعی چوب فنلاندی استفاده میشود، تمام ویژگی هایی که در سایر دیوارپوش ها وجود دارد در این نوع کاغذ دیواری نیز به کار رفته از جمله قابلیت شستشو، ضد حساسیت و سازگار با طبیعت از ویژگی های این محصول با الیاف طبیعی میباشد؛ اگر سطح کاغذ دیواری الیاف طبیعی را مشاهده کنید متوجه چوب و برگ های بسیار کوچک طبیعی بر روی آن خواهید شد که زیبایی آن را دو چندان کرده اند.

کاغذ دیواری با الیاف طبیعی

کاغذ دیواری سه بعدی

دیوارپوش های سه بعدی نیز یکی از طرح ها و مدل های کاغذ دیواری میباشد که به نسبت جدید هستند و تازه وارد بازار فروشگاه های دکوراسیون داخلی شده اند، همانطور که از نام این محصول مشخص است، از طرح های سه بعدی بر روی خود برخوردار است و همین موضوع تنها تفاوت این مدل با سایر کاغذ ها میباشد، از لحاظ کیفیت کاغذ دیواری سه بعدی تفاوتی با سایر دیوارپوش ها نداشته و تنها طرح روی آن از اشکال سه بعدی انتخاب شده اند.

طرح های کاغذ دیواری

طرح های کاغذ دیواری را می توان در قالب طرح های زیر خلاصه کنیم تا فرآیند فروش کاغذ دیواری تسهیل یابد. درحقیقت آلبوم های کاغذ دیواری براساس نوع طرح و جنس دسته بندی می شود.

طرح کلاسیک و داماسک

داماسک و طرح های مشابه آن از اولین طرح های کاغذ دیواری هستند، البته این طرح ها در سال های اخیر به لحاظ شکل ظاهری و رنگ تغییر کرده اند، به طوریکه حتی می توان از آنها در منازل مدرن نیز استفاده کرد.

طرح مدرن و هندسی

طرح های هندسی جدیدترین طرح های موجود در بازار هستند و می توان گفت این طرح ها ترند سال 2020 بوده اند، به همین دلیل تقاضا برای آنها بسیار بالاست.

کاغذ دیواری مدرن هندسی

طرح گلدار

کاغذدیواری گلدر از تکرار طرح گل ایجاد شده اند، طرح های گل موجود در این طرح ها در سایزها و رنگ های مختلفی هستند، کاغذ دیواری گلدار را معمولاً به طور ترکیبی با کاغذدیواری ساده استفاده می کنند.

طرح راه راه

کاغذ دیواری های راه راه به صورت خطوط افقی و عمودی موجود هستند، کاغذ دیواری های راه راه افقی فضا را بزرگتر و راه راه عمودی فضا را بلندتر از واقعیت نشان می دهند.

پوستر دیواری

درواقع پوستر همان کاغذ دیواری ست با این تفاوت که طرح و سایز به سفارش مشتری انتخاب می شود و معمولا جنس آن نیز کیفیت نسبتا کمتری درمقایسه با نمونه های دیگر دارد.

پوستر دیواری

آلبوم های کاغذ دیواری موجود در شرکت دکورچوب

اگر قصد خرید کاغذ دیواری دارید می توانید با استفاده از جدول زیر با انواع آلبوم های کاغذ دیواری موجود آشنا شوید و در صورت نیاز می توانید به صفحه هر یک از آنها مراجعه کنید.

نام محصول عرض هر رول طول هر رول قیمت فروش هر رول
(ریال)
کاغذ دیواری تیانا ۰.۵ متر ۱۰ متر لطفا تماس بگیرید
کاغذ دیواری سنیور ۰.۵ متر ۱۰ متر لطفا تماس بگیرید
کاغذ دیواری روزولت ۰.۵ متر ۱۰ متر لطفا تماس بگیرید
کاغذ دیواری دریم ورد ۰.۵ متر ۱۰ متر لطفا تماس بگیرید
کاغذ دیواری تیفانی ۰.۵ متر ۱۰ متر لطفا تماس بگیرید
کاغذ دیواری سلواجیا ۰.۵ متر ۱۰ متر لطفا تماس بگیرید
کاغذ دیواری سکند ۰.۵ متر ۱۰ متر لطفا تماس بگیرید
کاغذ دیواری ست پرو ۰.۵ متر ۱۰ متر لطفا تماس بگیرید
کاغذ دیواری ریکو ۰.۵ متر ۱۰ متر لطفا تماس بگیرید
کاغذ دیواری سیمپلیسیتی ۰.۵ متر ۱۰ متر لطفا تماس بگیرید
کاغذ دیواری لافیته ۰.۵ متر ۱۰ متر لطفا تماس بگیرید
کاغذ دیواری فشن ۰.۵ متر ۱۰ متر لطفا تماس بگیرید
کاغذ دیواری ماندلا ۱ متر ۱۵ متر لطفا تماس بگیرید
کاغذ دیواری ماتریکس ۰.۵ متر ۱۰ متر لطفا تماس بگیرید
کاغذ دیواری مونالیزا ۰.۵ متر ۱۰ متر لطفا تماس بگیرید
کاغذ دیواری میلانو ۱ متر ۱۵ متر لطفا تماس بگیرید
کاغذ دیواری نورمن ۰.۵ متر ۱۰ متر لطفا تماس بگیرید
کاغذ دیواری ورسک ۰.۵ متر ۱۰ متر لطفا تماس بگیرید
کاغذ دیواری ویش ۰.۵ متر ۱۰ متر لطفا تماس بگیرید
کاغذ دیواری آنابلا ۰.۵ متر ۱۰ متر لطفا تماس بگیرید
آلبوم کاغذ دیواری سوآج ۰.۵ متر ۱۰ متر لطفا تماس بگیرید
کاغذ دیواری پشت چسب دار زیگورات ۰.۵ متر ۱۰ متر لطفا تماس بگیرید
کاغذ دیواری پورشه ۰.۵ متر ۱۰ متر لطفا تماس بگیرید
کاغذ دیواری گرند دیزاین ۰.۵ متر ۱۰ متر لطفا تماس بگیرید

استفاده از کاغذ دیواری جهت دکوراسیون

کاغذ دیواری ها را بسته به جنس و نوع طرح می توان در فضاهای مختلفی به کار گرفت. دواقع درگذشته به دلیل محدودیت های تکنولوژی در زمینه تولید کاغذ دیواری کاغذ دیواری ها قابل استفاده در شرایط مرطوب نبودند به همین دلیل استفاده از آنها گسترده نبود. اما این روزها اغلب کاغذ دیواری ها دارای لایه هایی هستند که آنها را در برابر رطوبت مقاوم می کند. به همین دلیل خريد كاغذ ديواري بیش از پیش رونق گرفته است.

انتخاب رنگ کاغذ دیواری

در خرید کاغذ دیواری انتخاب رنگ کاغذ دیواری می تواند یکی از کلیدی ترین موارد باشد. رنگ کاغذ دیواری باید براساس شرایط فضایی که در آن هستید انتخاب شود و موضوعی نیست که فقط سلیقه شخصی در آن دخیل باشد.

 • به طور کلی اگر فضا پرنور باشد به هیچ عنوان به سراغ رنگ های براق نروید. چراکه نور بالا باعث می شود انعکاس از سطح کاغذ دیواری براق بشدت رخ دهد و این موضوع برای چشم آزاردهنده خواهد بود.
 • رنگ های روشن برای فضاهای کم نور مناسب ترین انتخاب هستند. درواقع می توان گفت کاغذهای روشن فضا را بازتر و فراخ تر جلوه می دهد.
 • در فضاهای کوچک به هیچ عنوان به سراغ کاغذ دیواری های تیره نروید. رنگ های تیره ویژگی دارند که سبب می شود فضا کوچکتر به نظر برسد و این مورد در فضاهای کوچک به هیچ عنوان مطلوب نیست. در عوض در فضاهای فراخ استفاده از آنها به دلیل افزایش صمیمت و گرمای فضا توصیه می شود.
 • رنگ کاغذ دیواری حتی می تواند تحت تأثیر سبک دکوراسیون قرار بگیرد. به طور کلی استفاده از رنگ های خنثی مثل کرم و قهوه ای در سبک کلاسیک کاربرد بیشتری دارد. این درحالیست که در سبک مدرن رنگ سفید، مشکی و در برخی موارد رنگ های زنده تر به کار می رود.

پرطرفدارترین فضاها برای نصب انواع کاغذ دیواری

کاغذ دیواری در موارد بسیار زیادی و در مکان های زیادی قابل استفاده میشود و در واقع محدود به هیچ جا و مکانی نیست، اما در ادامه مکان هایی را که بیشترین استفاده از این محصول دارند را برای شما عزیزان به صورت لیست شده ارائه میکنیم.

 • کاغذ دیواری برای هتل
 • کاغذ دیواری برای اتاق خواب
 • کاغذ دیواری برای پذیرایی
 • کاغذ دیواری برای پشت تلویزیون
 • کاغذ دیواری برای پشت تخت خواب
 • کاغذ دیواری برای آرایشگاه
 • کاغذ دیواری برای آشپزخانه
 • کاغذ دیواری حمام و میز روشویی
 • کاغذ دیواری برای سقف
 • کاغذ دیواری برای مطب
 • کاغذ دیواری برای اداره
 • کاغذ دیواری برای کافی شاپ و رستوران
 • کاغذ دیواری برای سوئیت و باغ
 • کاغذ دیواری برای ستون
 • کاغذ دیواری برای راه پله

بهترین کاغذ دیواری های موجود در بازار به دو دسته ایرانی و خارجی تقسیم می شوند، کاغذ دیواری ایرانی معمولا قابل شستشو نیستند اما کاغذدیواری های خارجی قابلیت شستشو دارند.

بهترین فضاها برای نصب کاغذ دیواری

خرید کاغذ دیواری رولی به چه صورت است؟

دو مدل از رول های پرطرفدار کاغذ دیواری برای خرید در شرکت دکورچوب، کاغذ دیواری با رول متر و کاغذ دیواری با عرض یک متر میباشد، خوب است بدانید که کاغذ دیواری هایی که عرض یک متر دارند؛ هنگام نصب روی دیوار ها به صورت یک متر یک متر درز میخورند و در این حالت تعداد درز به کار رفته شده و هدر رفت کاغذ دیواری بسیار کم میشود؛ از طرف دیگر در کاغذ دیواری با رول متر معمولا قیمت به ازاری هر متر مربع محاسبه شده و در این حالت قیمت کاغذ دیواری برای خرید بسیار مناسب محاسبه میشود.

فروش کاغذ دیواری با قیمت ارزان

در فروشگاه کاغذ دیواری دکورچوب شما میتوانید تنوع بالای محصولات و آلبوم های کاغذ دیواری را تنها با یک کلیک مشاهده کرده و آلبوم کاغذ دیواری مورد نظر خود را انتخاب و خریداری نمایید، پشتیبانی سایت دکورچوب در تمام ایام هفته و ساعات روز پاسخگوی سوالات شما درباره انتخاب مدل ها و طرح های مختلف کاغذ دیواری و کمک در انتخاب آن خواهند بود، همچنین لازم است بدانید خرید و ارسال کاغذ دیواری از تهران به تمام نقاط ایران به صورت آنلاین و با قیمت ارزان امکان پذیر خواهد بود.

فروش کاغذ دیواری با قیمت مناسب

خرید کاغذ دیواری بدون واسطه

یکی از نکات مهمی که هنگام خرید باید به آن توجه کرد، این است که باید بدانید فروشگاه کاغذ دیواری مورد نظرتان، اجناس خود را به صورت مستقیم یا واسطه به فروش میرساند. این نکته از این لحاظ حائز اهمیت میباشد که خرید کاغذ دیواری بدون واسطه برای شما به عنوان یک مشتری هزینه کم تری خواهد داشت و شرکت های واسطه معمولا برخی اجناس خود را گران تر از سایر فروشگاه ها به فروش میرسانند.

خرید بی واسطه کاغذ دیواری

آلبوم های کاغذ دیواری که در فروشگاه دکورچوب برای فروش وجود دارند؛ همگی به طور مستقیم توسط  شرکت دکورچوب از بهترین کشور های دنیا و همچنین بهترین برندهای ایرانی وارد شده و در انبار فروشگاه نگه داری میشوند و همین مسئله باعث شده خرید دیوارپوش و تجهیزات دکوراسیون داخلی از شرکت دکورچوب با قیمت بسیار مناسب تر نسبت به سایر مراکز انجام پذیر باشد.

خرید اینترنتی کاغذ دیواری

امروزه خرید اینترنتی بخش مهمی از هر کسب و کار محسوب می شود. فرقی نمی کند کسب و کار شما کوچک باشد و تازه تأسیس یا بزرگ باشد و قدیمی، سرمایه گذاری روی بخش فضای مجازی از ملزومات هر صنفی است، خوب از نقطه نظر کسب و کارها فروش اینترنتی یک روش فروش با حاشیه سود بالا و راحت تلقی می شود.

خرید اینترنتی کاغذ دیواری

از یک طرف دایره فروش به سراسر کشور فرآهم می شود و از طرف دیگر هزینه های مربوط به فروش حضوری کاهش خواهد یافت، اما آیا خریداران هم تا این حد از خرید اینترنتی راضی هستند، البته همه ما حتماً در این سال های اخیر که از عمر فروشگاه های آنلاین می گذرد تجربه های تلخ و شیرین متفاوتی از خرید داشتیم. درواقع خرید به صورت آنلاین هم مثل بقیه چیزها نقاط قوت و ضعف خود را دارد، پس اجازه دهید مزایا و معایب خرید اینترنتی را به طور خاص روی کاغذ دیواری بررسی کنیم:

مزایا و معایب خرید اینترنتی

 • مقایسه کاغذ دیواری ها از نظر طرح و جنس
 • خرید در سریع ترین زمان ممکن
 • قیمت پایین تر
 • مقایسه قیمت فروشگاههای مختلف
 • عدم تشخیص درست رنگ و طرح
 • عدم توانایی در تشخیص جنس کاغذ ها
 • تفاوت بین رنگ واقعی و عکس

بورس فروش کاغذ دیواری کجاست؟

مهم ترین مرکز خرید و بورس فروش کاغذ دیواری در تهران پل چوبی واقع در میدان سپاه است که از تنوع بالایی نیز برخوردار است، خبر خوب اینکه، پل چوبی دسترسی ایده آلی از مناطق مختلف دارد و نزدیک چند ایستگاه مترو قرار گرفته است.

مرکز خرید و فروش کاغذ دیواری

بعلاوه می توانید از فروشگاه های کاغذ دیواری خیابان سهروردی هم دیدن کنید که از نظر طرح و رنگ با پل چوبی برابری می کند، اگر ساکن غرب تهران هستید نیز می توانید سری به بورس فروش کاغذ دیواری واقع در خیابان آیت الله کاشانی بزنید؛ همچنین فروشگاه های بلوار ابوذر و خیابان قزوین به ترتیب مناسب ساکنین شرق و جنوب تهران می باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر درباره خرید کاغذ دیواری با ما در تماس باشید.

بله، در صورت خرید مازاد و با شرط سالم ماندن بسته بندی می توانید در اسرع وقت رول ها را به شرکت مرجوع نمائید.

پس از خرید، دکورچوب شما را در انتخاب بهترین و خبره ترین نصاب ها راهنمایی می کند.

کاغذ دیواری به صورت رول به فروش می رسد و به طور استاندارد، عرض هر رول کاغذ دیواری 50 سانتی متر و طول آن 10 متر است. به این ترتیب فضایی که یک رول کاغذ دیواری پوشش می دهد 5 متر مربع است.

برای محاسبه تعداد رول مورد نظر اگر ارتفاع دیوار فضای مد نظر شما بین 2.5 تا 3.20 متر باشد، کافی ست به ازای هر 1.5 متر از طول دیوارها و صرف نظر از ارتفاع آن یک رول کاغذ دیواری در نظر بگیرید.

بله. کاغذ دیواری های ارائه شده در فروشگاه دکورچوب همگی قابل شستشو هستند. البته کاغذ دیواری های پی وی سی بیش از انواع نانوون در برابر آب و رطوبت مقاومت دارند.

انواع آلبوم های کاغذ دیواری را می توان شامل کاغذ دیواری مدرن، کلاسیک و ساده دانست که بسته به نوع سبک دکوراسیون فضای مورد نظر شما قابل انتخاب هستند.

پروژه های اجرا شده