پارکت لمینت ایشیک
دسته‌های محصولات
فیلتر بر اساس برند
فیلتر بر اساس کشور سازنده
فیلتر بر اساس مقاومت سایشی
فیلتر بر اساس جنس
فیلتر بر اساس رنگ
فیلتر بر اساس طرح
فیلتر بر اساس برجستگی
فیلتر بر اساس شیار
فیلتر بر اساس ابعاد
فیلتر بر اساس ضخامت

پارکت لمینت ایشیک سری کلاسیک ( ISIK ) کد P10

موجود در انبار

750,000 تومانمتر
برند

کشور

ترکیه

براساس رنگ

کرم, قهوه ای

درجه فرسایشی

AC4

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

ابعاد

1200mm*190mm

جنس

hdf

براساس طرح

پارکتی, چوب

برجستگی

ندارد

کد رنگ

P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19

پارکت لمینت ایشیک سری کلاسیک ( ISIK ) کد P11

موجود در انبار

750,000 تومانمتر
برند

کشور

ترکیه

براساس رنگ

کرم, سفید

درجه فرسایشی

AC4

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

ابعاد

1200mm*190mm

جنس

hdf

براساس طرح

پارکتی, چوب

برجستگی

ندارد

کد رنگ

P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19

پارکت لمینت ایشیک سری کلاسیک ( ISIK ) کد P12

موجود در انبار

750,000 تومانمتر
برند

کشور

ترکیه

براساس رنگ

قهوه ای

درجه فرسایشی

AC4

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

ابعاد

1200mm*190mm

جنس

hdf

براساس طرح

پارکتی, چوب

برجستگی

ندارد

کد رنگ

P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19

پارکت لمینت ایشیک سری کلاسیک ( ISIK ) کد P13

موجود در انبار

750,000 تومانمتر
برند

کشور

ترکیه

براساس رنگ

کرم

درجه فرسایشی

AC4

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

ابعاد

1200mm*190mm

جنس

hdf

براساس طرح

پارکتی, چوب

برجستگی

ندارد

کد رنگ

P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19

پارکت لمینت ایشیک سری کلاسیک ( ISIK ) کد P14

موجود در انبار

750,000 تومانمتر
برند

کشور

ترکیه

براساس رنگ

خاکستری, سفید

درجه فرسایشی

AC4

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

ابعاد

1200mm*190mm

جنس

hdf

براساس طرح

پارکتی, چوب

برجستگی

ندارد

کد رنگ

P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19

پارکت لمینت ایشیک سری کلاسیک ( ISIK ) کد P15

موجود در انبار

750,000 تومانمتر
برند

کشور

ترکیه

براساس رنگ

قهوه ای

درجه فرسایشی

AC4

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

ابعاد

1200mm*190mm

جنس

hdf

براساس طرح

پارکتی, چوب

برجستگی

ندارد

کد رنگ

P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19

پارکت لمینت ایشیک سری کلاسیک ( ISIK ) کد P16

موجود در انبار

750,000 تومانمتر
برند

کشور

ترکیه

براساس رنگ

کرم

درجه فرسایشی

AC4

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

ابعاد

1200mm*190mm

جنس

hdf

براساس طرح

پارکتی, چوب

برجستگی

ندارد

کد رنگ

P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19

پارکت لمینت ایشیک سری کلاسیک ( ISIK ) کد P17

موجود در انبار

750,000 تومانمتر
برند

کشور

ترکیه

براساس رنگ

کرم

درجه فرسایشی

AC4

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

ابعاد

1200mm*190mm

جنس

hdf

براساس طرح

پارکتی, چوب

برجستگی

ندارد

کد رنگ

P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19

پارکت لمینت ایشیک سری کلاسیک ( ISIK ) کد P18

موجود در انبار

750,000 تومانمتر
برند

کشور

ترکیه

براساس رنگ

کرم

درجه فرسایشی

AC4

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

ابعاد

1200mm*190mm

جنس

hdf

براساس طرح

پارکتی, چوب

برجستگی

ندارد

کد رنگ

P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19

پارکت لمینت ایشیک سری کلاسیک ( ISIK ) کد P19

موجود در انبار

750,000 تومانمتر
برند

کشور

ترکیه

براساس رنگ

خاکستری, سفید

درجه فرسایشی

AC4

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

ابعاد

1200mm*190mm

جنس

hdf

براساس طرح

پارکتی, چوب

برجستگی

ندارد

کد رنگ

P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19

پارکت لمینت ایشیک ( ISIK ) سری نیچر کد p20

موجود در انبار

750,000 تومانمتر
برند

کشور

ترکیه

براساس رنگ

قهوه ای

درجه فرسایشی

AC4

ضخامت

8 میلی متر

شیار

دارد

ابعاد

1200mm*190mm

جنس

hdf

براساس طرح

پارکتی, چوب

برجستگی

دارد

کد رنگ

p20, p21, p22, p23, p24, p25, p26, p27, p28, p29

پارکت لمینت ایشیک ( ISIK ) سری نیچر کد p21

موجود در انبار

750,000 تومانمتر
برند

کشور

ترکیه

براساس رنگ

فندقی, قهوه ای

درجه فرسایشی

AC4

ضخامت

8 میلی متر

شیار

دارد

ابعاد

1200mm*190mm

جنس

hdf

براساس طرح

پارکتی, چوب

برجستگی

دارد

کد رنگ

p20, p21, p22, p23, p24, p25, p26, p27, p28, p29

پارکت لمینت ایشیک ( ISIK ) سری نیچر کد p22

موجود در انبار

750,000 تومانمتر
برند

کشور

ترکیه

براساس رنگ

فندقی, قهوه ای

درجه فرسایشی

AC4

ضخامت

8 میلی متر

شیار

دارد

ابعاد

1200mm*190mm

جنس

hdf

براساس طرح

پارکتی, چوب

برجستگی

دارد

کد رنگ

p20, p21, p22, p23, p24, p25, p26, p27, p28, p29

پارکت لمینت ایشیک ( ISIK ) سری نیچر کد p23

موجود در انبار

750,000 تومانمتر
برند

کشور

ترکیه

براساس رنگ

قهوه ای

درجه فرسایشی

AC4

ضخامت

8 میلی متر

شیار

دارد

ابعاد

1200mm*190mm

جنس

hdf

براساس طرح

پارکتی, چوب

برجستگی

دارد

کد رنگ

p20, p21, p22, p23, p24, p25, p26, p27, p28, p29

پارکت لمینت ایشیک ( ISIK ) سری نیچر کد p24

موجود در انبار

750,000 تومانمتر
برند

کشور

ترکیه

براساس رنگ

قهوه ای

درجه فرسایشی

AC4

ضخامت

8 میلی متر

شیار

دارد

ابعاد

1200mm*190mm

جنس

hdf

براساس طرح

پارکتی, چوب

برجستگی

دارد

کد رنگ

p20, p21, p22, p23, p24, p25, p26, p27, p28, p29

پارکت لمینت ایشیک ( ISIK ) سری نیچر کد p25

موجود در انبار

750,000 تومانمتر
برند

کشور

ترکیه

براساس رنگ

فندقی, قهوه ای

درجه فرسایشی

AC4

ضخامت

8 میلی متر

شیار

دارد

ابعاد

1200mm*190mm

جنس

hdf

براساس طرح

پارکتی, چوب

برجستگی

دارد

کد رنگ

p20, p21, p22, p23, p24, p25, p26, p27, p28, p29

پارکت لمینت ایشیک ( ISIK ) سری نیچر کد p26

موجود در انبار

750,000 تومانمتر
برند

کشور

ترکیه

براساس رنگ

قهوه ای

درجه فرسایشی

AC4

ضخامت

8 میلی متر

شیار

دارد

ابعاد

1200mm*190mm

جنس

hdf

براساس طرح

پارکتی, چوب

برجستگی

دارد

کد رنگ

p20, p21, p22, p23, p24, p25, p26, p27, p28, p29

پارکت لمینت ایشیک ( ISIK ) سری نیچر کد p27

موجود در انبار

750,000 تومانمتر
برند

کشور

ترکیه

براساس رنگ

قهوه ای

درجه فرسایشی

AC4

ضخامت

8 میلی متر

شیار

دارد

ابعاد

1200mm*190mm

جنس

hdf

براساس طرح

پارکتی, چوب

برجستگی

دارد

کد رنگ

p20, p21, p22, p23, p24, p25, p26, p27, p28, p29

پارکت لمینت ایشیک ( ISIK ) سری نیچر کد p28

موجود در انبار

750,000 تومانمتر
برند

کشور

ترکیه

براساس رنگ

قهوه ای

درجه فرسایشی

AC4

ضخامت

8 میلی متر

شیار

دارد

ابعاد

1200mm*190mm

جنس

hdf

براساس طرح

پارکتی, چوب

برجستگی

دارد

کد رنگ

p20, p21, p22, p23, p24, p25, p26, p27, p28, p29

پارکت لمینت ایشیک ( ISIK ) سری نیچر کد p29

موجود در انبار

750,000 تومانمتر
برند

کشور

ترکیه

براساس رنگ

قهوه ای

درجه فرسایشی

AC4

ضخامت

8 میلی متر

شیار

دارد

ابعاد

1200mm*190mm

جنس

hdf

براساس طرح

پارکتی, چوب

برجستگی

دارد

کد رنگ

p20, p21, p22, p23, p24, p25, p26, p27, p28, p29

نمایش دادن همه 20 نتیجه

شرکت ایشیک از بزرگ ترین و معتبر ترین تولید کننده های محصولات چوبی در کشور ترکیه و شهر قاضی انتپ (شهری در جنوب ترکیه و هم مرز با ترکیه) می باشد. ایشیک ۶۰ درصد محصولات تولیدی خود را صادر کرده و از نظر صادرات از شرکت ها پیشرو در این حوزه محسوب می شود. این شرکت فعالیت های خود را ابتدا با تولید ام دی اف آغاز کرد. سپس با تولید پارکت ایشیک توانست به سطح بالاتری از محبوبیت دست بیابد. پارکت لمينت ایشیک (AISIK) یکی از باکیفیت ترین محصولات موجود در بازار است که به همین دلیل توانسته جایگاه ویژه تری نزد مصرف کنندگان پیدا کند.

ساختار پارکت لمینت ایشیک

پارکت لمینت ایشیک نیز مانند سایر لمینت ها دارای ساختار لایه ای می باشد و از چهار لایه اصلی ساخته شده است.

لایه اول، این لایه که به آن لایه اورلی می گویند بی رنگ بوده و از لمینت در برابر خوردگی، خراشیدگی، صندلی ها و کفش های پاشنه بلند محافظت می کند.

لایه دوم، لایه پرینت می باشد که شبیه به طرح چوب طبیعی می باشد.

لایه سوم، به این لایه لایه مغزی گفته می شود که از فیبر با چگالی بسیار بالا یا همان HDF در تهیه آن استفاده شده است.

لایه چهارم، لایه بالانس می باشد که از نفوذ رطوبت به لایه های مرکزی جلوگیری می کند.

ویژگی های پارکت ایشیک

 • پارکت ایشیک با استفاده از مواد طبیعی ساخته شده است.
 • طرح و رنگ روکش آن الهام گرفته از بافت طبیعی درختان است.
 • پارکت لمینت ایشیک دارای دو استاندارد AC3 و AC4 می باشد.
 • دارای کلیک های پارافین خورده است.
 • سازگاری کامل با محیط زیست دارد.
 • HDF با چگالی بالا در آن استفاده شده است.
 • طول عمر آن بالاست.
 • این نوع پارکت در برابر سخترین سایش ها دوام  بسیار خوبی دارد.
 • در مقابل نور خورشید تغییر رنگ نمی دهد.
 • با توجه به دارا بودن سیستم دابل کلیک نصب و راه اندازی سریع و آسانی دارد.
 • با تکنولوژی پیشرفته ساخته شده است.
 • در برابر رطوبت مقاومت بالایی دارد.
 • تحت نظارت استاندارد E1 تولید می شود.
 • دارای کلیک های دوبل می باشد که مقاوم در برابر درز و نفوذ آب می باشد.
 • دارای تنوع رنگ بالایی می باشد.

مشخصات فنی پارکت لمینت ایشیک

 • کشور سازنده: ترکیه
 • مقاومت سایشی: AC4-32
 • استاندارد E1: دارد
 • ضخامت: 8 میلیمتر
 • عرض: 19 سانتیمتر
 • طول: 120 سانتیمتر
 • تعداد تایل در هر بسته: 8 عدد
 • سطح پوشش هر بسته: 1.824 متر مربع
 • رنگ بندی: 20 رنگ

پروژه های اجرا شده