پارکت لمینت ایزوفام
دسته‌های محصولات
فیلتر بر اساس برند
فیلتر بر اساس کشور سازنده
فیلتر بر اساس مقاومت سایشی
فیلتر بر اساس جنس
فیلتر بر اساس شیار
فیلتر بر اساس ابعاد
فیلتر بر اساس ضخامت

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 1122

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

سفید

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 1123

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

کرم, سفید

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 1124

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

خاکستری, سفید

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 1132

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

قهوه ای

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 1133

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

قهوه ای

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 1134

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

کرم, قهوه ای

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 1144

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

قهوه ای

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 1145

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

قهوه ای

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 1154

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

فندقی, قهوه ای

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 1163

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

قهوه ای, مشکی

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 1234

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

خاکستری, قهوه ای

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 2113

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

خاکستری, سفید

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 2120

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

کرم

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 2122

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

کرم

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 2123

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

کرم

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 2124

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

کرم

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 2125

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

قهوه ای

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 2126

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

فندقی, قهوه ای

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 2132

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

کرم

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 2133

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

کرم

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 2135

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

کرم

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 2137

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

قهوه ای

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 2162

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

مشکی

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 2164

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

ماهاگونی, قهوه ای

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 2223

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

کرم

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 2253

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

قهوه ای

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 2254

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

ماهاگونی, قهوه ای

پارکت لمینت ایزوفام (Isofam) کد 2255

موجود در انبار

490,000 تومانمتر
برند

کد رنگ

1122, 1123, 1124, 1132, 1133, 1134, 1144, 1145, 1154, 1163, 1234, 2113, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2132, 2133, 2135, 2137, 2162, 2164, 2223, 2253, 2254, 2255

کشور

ایران

ابعاد

1290mm*190mm

جنس

hdf

ضخامت

8 میلی متر

شیار

ندارد

درجه فرسایشی

AC3, AC4

براساس طرح

چوب

برجستگی

ندارد

براساس رنگ

کرم, قهوه ای

نمایش دادن همه 28 نتیجه

شرکت ایزوفام را می توان یکی از پیشگامان صنعت پارکت لمینت در ایران محسوب کرد. فعالیت های این شرکت از سال 1362 آغاز شد و تاکنون به صورت مستمر روند رو به رشدی داشته است و می توان آن را از نوآوران این حوزه دانست. شروع فعالیت های این شرکت با تولید انواع و اقسام ورق های هایگلاس و ام دی اف آغاز شد. در ادامه روند رو به رشد شرکت و در پی افتتاح کارخانه تولید ام دی اف و نئوپان که پیش زمینه تولید پارکت لمینت محسوب می شود این شرکت خط تولید کفپوش پارکت لمینت خود را با نام تجاری پارکت لمینت ایزوفام افتتاح کرد. تولیدات این شرکت از همان ایتدا به دلیل برخورداری از کیفیت بی نظیر و رنگبندی کامل مورد توجه مصرف کنندگان قرار گرفت و ادامه این روند منجر به موفقیت روزافزون و گسترش استفاده از آن در سراسر ایران شد. به طوریکه این روزها پارکت ایزوفام از شناخته شده ترین های بازار محسوب می شود و بسیاری از واحدهای فعال در این صنف تمایل به فروش پارکت لمینت ایزوفام و به طور کلی محصولات ایزوفام را دارند.

مزیت های پارکت لمینت ایزوفام

 • جنس مغزی لمینت ایزوفام از HDF با کیفیت و با حداکثر چگالی ۸۰۰ می باشد. هر چه چگالی لایه مغزی بالاتر باشد مقاومت کلی لمینت نیز بالاتر خواهد بود. ضخامت این لایه به طور استاندارد 8 میلی متر است.
 • کلیک های پارکت از نوع  کلیک ولینگه (دابل کلیک) بوده و این موضوع باعث می گردد که پس از نصب ظاهر آن بدون درز و یکنواخت باشد. کلیک های لمینت از عوامل مهم طول عمر لمینت هستند. چراکه اگر پس از نصب کلیک ها خرد شوند راه برای نفوذ رطوبت مهیا می شود و از این طریق طول عمر لمینت کاسته خواهد شد.
 • پارکت لمینت ایزوفام از مصنوعات چوبی محسوب می شود و به همین دلیل دمای متعادلی ایجاد می کند. چوب عایق گرماست و مثل سنگ و سرامیک موجبات هدررفت انرژی را فرآهم نمی کند.
 • لمینت ایزوفام در برابر نور آفتاب واکنش نشان نمی دهد و تغییر رنگ نخواهد داشت. بسیاری از لمینت های بی کیفیت با قرارگیری در برابر نورخورشید دچار لکه های زرد و سفید می شوند و ظاهر زیبای خود را از دست می دهند.
 • پارکت لمینت ایزوفام در برابر رطوبت مقاوم است. البته به طور کلی لمینت ها مثل سرامیک نیستند که بتوانید راحت آن را بشویید بلکه فقط می توانید با دستمال مرطوب سطح آن را تمیز کنید.
 • مقاومت سایشی پارکت لمینت ایزوفام در دو کلاس AC3 و AC4 موجود است. میزان مقاومت سایشی درحقیقت مقاومت لمینت را در برابر خط و خش نشان می دهد. هر چه عدد کنار این استاندارد بزرگتر باشد به معنای مقاومت بیشتر است. لمینت های AC3 غالباً در فضاهای کم تردد و انواع AC4 در فضاهای پر رفت و آمد به کار می روند.

قیمت پارکت لمینت ایزوفام

قیمت پارکت ایزوفام در رنج متوسط قرار می گیرد. به طور کلی محصولات ایزوفام با قیمت مناسبی عرضه می شوند و به نوعی قیمت گذاری می شوند که خریداران در اقشار مختلف قادر باشند محصولات این برند را خریداری کنند. قیمت لمینت ایزوفام در حال حاضر به ازای هر متر مربع 235 هزار تومان قیمت گذاری شده است. برای خرید پارکت لمینت ایزوفام می توانید از طریق نماینده رسمی این شرکت یعنی شرکت دکورچوب اقدام کنید.

ویژگی های فنی پارکت لمینت ایزوفام

 • کشور سازنده: ایران
 • ضخامت: 8 میلی متر
 • تعداد پارکت در هر بسته: 8 عدد
 • تعداد بسته در هر پالت: 60 عدد
 • طول: 129 سانتیمتر
 • عرض: 19 سانتیمتر
 • مساحت هر بسته: 1.9608 متر مربع
 • مساحت هر پالت: هر پالت 117.60 متر مربع
 • مقاومت سایشی: AC4/AC3
 • امباس: ندارد
 • شیار (V-Groove): ندارد
 • تعداد رنگ: 27 رنگ
 • طول عمر: 15 تا 20 سال (مصارف مسکونی و اداری)

پروژه های اجرا شده