جیل
فیلتر براساس قیمت:
دسته‌های محصولات
فیلتر بر اساس کشور سازنده
فیلتر بر اساس جنس
فیلتر بر اساس رنگ
فیلتر بر اساس طرح
فیلتر بر اساس سبک
فیلتر بر اساس ابعاد
فیلتر بر اساس کاربری

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99901

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کد رنگ

99901, 99904

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

دودی, مشکی

جنس کاغذ

نانوون

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99902

موجود در انبار

352,750 تومانرول
کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99902, 99905, 99923, 99925, 99927, 99929

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

راه راه, مدرن

براساس رنگ

دودی, مشکی

جنس کاغذ

نانوون

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99903

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کشور

چین

جنس کاغذ

نانوون

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99903, 99906, 99930, 99933, 99936, 99938

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

هندسی, مدرن

براساس رنگ

دودی, مشکی

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99904

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کد رنگ

99901, 99904

کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

مدرن

براساس رنگ

کرم

جنس کاغذ

نانوون

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99905

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99902, 99905, 99923, 99925, 99927, 99929

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

راه راه

براساس رنگ

سفید

جنس کاغذ

نانوون

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99906

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کشور

چین

جنس کاغذ

نانوون

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99903, 99906, 99930, 99933, 99936, 99938

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

سفید

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99907

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99907, 99909, 99911, 99915, 99918, 99920, 99922

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

هندسی, مدرن

براساس رنگ

سرمه ای

جنس کاغذ

نانوون

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99908

موجود در انبار

352,750 تومانرول
کشور

چین

جنس کاغذ

نانوون

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99908, 99914, 99916

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

هندسی, مدرن

براساس رنگ

سبز

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99909

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99907, 99909, 99911, 99915, 99918, 99920, 99922

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

هندسی, مدرن

براساس رنگ

طوسی

جنس کاغذ

نانوون

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99910

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99910, 99912, 99921, 99919

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس رنگ

طوسی

براساس طرح

هندسی, مدرن

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

جنس کاغذ

نانوون

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99911

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99907, 99909, 99911, 99915, 99918, 99920, 99922

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

هندسی, مدرن

براساس رنگ

کرم

جنس کاغذ

نانوون

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99912

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99910, 99912, 99921, 99919

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

هندسی, مدرن

براساس رنگ

کرم

جنس کاغذ

نانوون

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99913

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99913, 99917

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

هندسی, مدرن

براساس رنگ

سفید

جنس کاغذ

نانوون

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99914

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کشور

چین

جنس کاغذ

نانوون

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99908, 99914, 99916

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

هندسی, مدرن

براساس رنگ

کرم

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99915

موجود در انبار

352,750 تومانرول
کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99907, 99909, 99911, 99915, 99918, 99920, 99922

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

هندسی, مدرن

براساس رنگ

طوسی

جنس کاغذ

نانوون

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99916

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کشور

چین

جنس کاغذ

نانوون

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99908, 99914, 99916

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

هندسی, مدرن

براساس رنگ

طوسی

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99917

موجود در انبار

352,750 تومانرول
کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99913, 99917

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

هندسی, مدرن

براساس رنگ

سفید, مشکی

جنس کاغذ

نانوون

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99918

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99907, 99909, 99911, 99915, 99918, 99920, 99922

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

هندسی, مدرن

براساس رنگ

طوسی

جنس کاغذ

نانوون

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99919

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99910, 99912, 99921, 99919

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

هندسی, مدرن

براساس رنگ

طوسی

جنس کاغذ

نانوون

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99920

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99907, 99909, 99911, 99915, 99918, 99920, 99922

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

هندسی, مدرن

براساس رنگ

کرم

جنس کاغذ

نانوون

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99921

موجود در انبار

352,750 تومانرول
کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99910, 99912, 99921, 99919

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

هندسی, مدرن

براساس رنگ

آبی

جنس کاغذ

نانوون

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99922

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99907, 99909, 99911, 99915, 99918, 99920, 99922

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

هندسی, آبرنگی, مدرن

براساس رنگ

سرمه ای

جنس کاغذ

نانوون

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99923

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99902, 99905, 99923, 99925, 99927, 99929

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

راه راه

براساس رنگ

بنفش

جنس کاغذ

نانوون

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99924

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99924, 99926, 99928

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

هندسی, مدرن

براساس رنگ

کرم

جنس کاغذ

نانوون

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99925

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99902, 99905, 99923, 99925, 99927, 99929

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

راه راه

براساس رنگ

سفید

جنس کاغذ

نانوون

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99926

موجود در انبار

352,750 تومانرول
کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99924, 99926, 99928

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

هندسی, مدرن

براساس رنگ

آبی

جنس کاغذ

نانوون

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99927

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99902, 99905, 99923, 99925, 99927, 99929

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

راه راه

براساس رنگ

طوسی

جنس کاغذ

نانوون

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99928

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99924, 99926, 99928

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

هندسی, مدرن

براساس رنگ

کرم, قهوه ای

جنس کاغذ

نانوون

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99929

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کشور

چین

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99902, 99905, 99923, 99925, 99927, 99929

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

راه راه

براساس رنگ

کرم, قهوه ای

جنس کاغذ

نانوون

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99930

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کشور

چین

جنس کاغذ

نانوون

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99903, 99906, 99930, 99933, 99936, 99938

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

هندسی, مدرن

براساس رنگ

زرد

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99931

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کشور

چین

جنس کاغذ

نانوون

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99931, 99934, 99937, 99939, 99954, 99962

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری ساده, کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

ساده

براساس رنگ

طوسی

کاغذ دیواری مدرن جیل (Jill) برند گرند دیزاین کد 99932

موجود در انبار

415,000 تومانرول
کشور

چین

جنس کاغذ

نانوون

ابعاد

10m*53cm

کد رنگ

99932, 99935

برند

مکان نصب

اتاق پذیرایی و سالن, اتاق خواب, دفتر کار و اداری

براساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

براساس طرح

هندسی, مدرن

براساس رنگ

زرد, طوسی

نمایش 1–32 از 74 نتیجه

پروژه های اجرا شده