نمایش دادن همه 11 نتیجه

پارکت لمینت انیکس (Onyx)

موجود در انبار

250,000 تومان
دریافت کاتالوگ و ارتباط سریع در واتساپ: کلیک کنید

پارکت لمینت اونیکس ( ONYX ) کد 315

موجود در انبار

تومانمتر
مقاومت سایشی پارکت لمینت اونیکس (ONYX) از نوع AC4 است . مقاومت سایشی AC4 بالاترین میزان مقاومت سطحی است که یک پارکت لمینت

پارکت لمینت اونیکس ( ONYX ) کد 335

موجود در انبار

تومانمتر
مقاومت سایشی پارکت لمینت اونیکس (ONYX) از نوع AC4 است . مقاومت سایشی AC4 بالاترین میزان مقاومت سطحی است که یک پارکت لمینت

پارکت لمینت اونیکس ( ONYX ) کد 355

موجود در انبار

تومانمتر
مقاومت سایشی پارکت لمینت اونیکس (ONYX) از نوع AC4 است . مقاومت سایشی AC4 بالاترین میزان مقاومت سطحی است که یک پارکت لمینت

پارکت لمینت اونیکس ( ONYX ) کد 370

موجود در انبار

تومانمتر
مقاومت سایشی پارکت لمینت اونیکس (ONYX) از نوع AC4 است . مقاومت سایشی AC4 بالاترین میزان مقاومت سطحی است که یک پارکت لمینت

پارکت لمینت اونیکس ( ONYX ) کد 425

موجود در انبار

تومانمتر
مقاومت سایشی پارکت لمینت اونیکس (ONYX) از نوع AC4 است . مقاومت سایشی AC4 بالاترین میزان مقاومت سطحی است که یک پارکت لمینت

پارکت لمینت اونیکس ( ONYX ) کد 445

موجود در انبار

تومانمتر
مقاومت سایشی پارکت لمینت اونیکس (ONYX) از نوع AC4 است . مقاومت سایشی AC4 بالاترین میزان مقاومت سطحی است که یک پارکت لمینت

پارکت لمینت اونیکس ( ONYX ) کد 465

موجود در انبار

تومانمتر
مقاومت سایشی پارکت لمینت اونیکس (ONYX) از نوع AC4 است . مقاومت سایشی AC4 بالاترین میزان مقاومت سطحی است که یک پارکت لمینت

پارکت لمینت اونیکس ( ONYX ) کد 480

موجود در انبار

تومانمتر
مقاومت سایشی پارکت لمینت اونیکس (ONYX) از نوع AC4 است . مقاومت سایشی AC4 بالاترین میزان مقاومت سطحی است که یک پارکت لمینت

پارکت لمینت اونیکس ( ONYX ) کد 485

موجود در انبار

تومانمتر
مقاومت سایشی پارکت لمینت اونیکس (ONYX) از نوع AC4 است . مقاومت سایشی AC4 بالاترین میزان مقاومت سطحی است که یک پارکت لمینت

پارکت لمینت اونیکس ( ONYX ) کد 505

موجود در انبار

تومانمتر
مقاومت سایشی پارکت لمینت اونیکس (ONYX) از نوع AC4 است . مقاومت سایشی AC4 بالاترین میزان مقاومت سطحی است که یک پارکت لمینت