پارس فریم

فیلتر براساس قیمت:
دسته‌های محصولات
فیلتر بر اساس کشور سازنده
فیلتر بر اساس جنس
فیلتر بر اساس رنگ
فیلتر بر اساس ابعاد
فیلتر بر اساس ضخامت

ترمووال 20 سانتی مشکی پارس فریم کد 182

موجود در انبار

295,000 تومانشاخه
برند

براساس طرح

براساس رنگ

ابعاد

2800mm*200mm

کشور

ایران

کد رنگ

182, 195, 587, 621, t204

جنس

نحوه نصب

با کلیک, میخ سوزنی یا چسب

ضخامت

10 میلی متر, 8 میلی متر

نوع

تو پر

ترمووال 20 سانتی مشکی پارس فریم کد 587

موجود در انبار

295,000 تومانشاخه
برند

براساس طرح

براساس رنگ

,

ابعاد

2800mm*200mm

کشور

ایران

کد رنگ

182, 195, 587, 621, t204

جنس

نحوه نصب

با کلیک, میخ سوزنی یا چسب

ضخامت

10 میلی متر, 8 میلی متر

نوع

تو پر

ترمووال 20 سانتی مشکی پارس فریم کد 195

موجود در انبار

295,000 تومانشاخه
برند

براساس طرح

براساس رنگ

,

ابعاد

2800mm*200mm

کشور

ایران

کد رنگ

182, 195, 587, 621, t204

جنس

نحوه نصب

با کلیک, میخ سوزنی یا چسب

ضخامت

10 میلی متر, 8 میلی متر

نوع

تو پر

ترمووال 20 سانتی مشکی پارس فریم کد 204

موجود در انبار

295,000 تومانشاخه
برند

براساس طرح

براساس رنگ

,

ابعاد

2800mm*200mm

کشور

ایران

کد رنگ

182, 195, 587, 621, t204

جنس

نحوه نصب

با کلیک, میخ سوزنی یا چسب

ضخامت

10 میلی متر, 8 میلی متر

نوع

تو پر

ترمووال 20 سانتی مشکی پارس فریم کد 621

موجود در انبار

295,000 تومانشاخه
برند

براساس طرح

براساس رنگ

,

ابعاد

2800mm*200mm

کشور

ایران

کد رنگ

182, 195, 587, 621, t204

جنس

نحوه نصب

با کلیک, میخ سوزنی یا چسب

ضخامت

10 میلی متر, 8 میلی متر

نوع

تو پر

ترمووال 20 سانتی لاکچری پارس فریم کد 066

موجود در انبار

375,000 تومانشاخه
برند

براساس طرح

,

براساس رنگ

ابعاد

2800mm*200mm

کشور

ایران

کد رنگ

066, 218, 253, 712, t104

جنس

نحوه نصب

با کلیک, میخ سوزنی یا چسب

ضخامت

10 میلی متر, 8 میلی متر

نوع

تو پر

ترمووال 20 سانتی لاکچری پارس فریم کد 104

موجود در انبار

375,000 تومانشاخه
برند

براساس طرح

,

براساس رنگ

ابعاد

2800mm*200mm

کشور

ایران

کد رنگ

066, 218, 253, 712, t104

جنس

نحوه نصب

با کلیک, میخ سوزنی یا چسب

ضخامت

10 میلی متر, 8 میلی متر

نوع

تو پر

ترمووال 20 سانتی لاکچری پارس فریم کد 218

موجود در انبار

375,000 تومانشاخه
برند

براساس طرح

,

براساس رنگ

,

ابعاد

2800mm*200mm

کشور

ایران

کد رنگ

066, 218, 253, 712, t104

جنس

نحوه نصب

با کلیک, میخ سوزنی یا چسب

ضخامت

10 میلی متر, 8 میلی متر

نوع

تو پر

ترمووال 20 سانتی لاکچری پارس فریم کد 712

موجود در انبار

375,000 تومانشاخه
برند

براساس طرح

,

براساس رنگ

ابعاد

2800mm*200mm

کشور

ایران

کد رنگ

066, 218, 253, 712, t104

جنس

نحوه نصب

با کلیک, میخ سوزنی یا چسب

ضخامت

10 میلی متر, 8 میلی متر

نوع

تو پر

قرنیز پارس فریم

موجود در انبار

تماس بگیرید
برند

کشور

ایران

براساس رنگ

,

ابعاد

(100mm/200m/300mm)*2800 mm, 2800mm*110mm, 2800mm*150mm, 2800mm*70mm, 2800mm*90mm

جنس

ضخامت

8 میلی متر

براساس طرح

ترمووال 20 سانتی لاکچری پارس فریم کد 253

موجود در انبار

375,000 تومانشاخه
برند

براساس طرح

,

براساس رنگ

ابعاد

2800mm*200mm

کشور

ایران

کد رنگ

066, 218, 253, 712, t104

جنس

نحوه نصب

با کلیک, میخ سوزنی یا چسب

ضخامت

10 میلی متر, 8 میلی متر

نوع

تو پر

ترمووال 15 سانتی مشکی پارس فریم کد 100

موجود در انبار

275,000 تومانشاخه
برند

براساس طرح

براساس رنگ

ابعاد

2800mm*200mm

کشور

ایران

کد رنگ

100

جنس

نحوه نصب

با کلیک, میخ سوزنی یا چسب

ضخامت

10 میلی متر, 8 میلی متر

نوع

تو پر

ترمووال 15 سانتی لاکچری پارس فریم کد 175

موجود در انبار

315,000 تومانشاخه
برند

براساس طرح

,

براساس رنگ

,

ابعاد

2800mm*200mm

کشور

ایران

کد رنگ

175, 299

جنس

نحوه نصب

با کلیک, میخ سوزنی یا چسب

ضخامت

10 میلی متر, 8 میلی متر

نوع

تو پر

ترمووال 15 سانتی لاکچری پارس فریم کد 299

موجود در انبار

315,000 تومانشاخه
برند

براساس طرح

,

براساس رنگ

ابعاد

2800mm*200mm

کشور

ایران

کد رنگ

175, 299

جنس

نحوه نصب

با کلیک, میخ سوزنی یا چسب

ضخامت

10 میلی متر, 8 میلی متر

نوع

تو پر

ترمووال 15 سانتی سفید پارس فریم کد 175

موجود در انبار

315,000 تومانشاخه
برند

براساس طرح

,

براساس رنگ

ابعاد

2800mm*200mm

کشور

ایران

کد رنگ

353, t175

جنس

نحوه نصب

با کلیک, میخ سوزنی یا چسب

ضخامت

10 میلی متر, 8 میلی متر

نوع

تو پر

ترمووال 15 سانتی سفید پارس فریم کد 353

موجود در انبار

315,000 تومانشاخه
برند

براساس طرح

,

براساس رنگ

ابعاد

2800mm*200mm

کشور

ایران

کد رنگ

353, t175

جنس

نحوه نصب

با کلیک, میخ سوزنی یا چسب

ضخامت

10 میلی متر, 8 میلی متر

نوع

تو پر

نمایش دادن همه 17 نتیجه

پروژه های اجرا شده